Só͘-lô-bûn Kûn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
所羅門群島
Solomon Islands
所羅門群島 旗仔
國旗
所羅門群島 國徽
國徽
書句: To Lead is to Serve
"領導就是服務"
國歌: God Save Our Solomon Islands
"上帝保佑咱所羅門群島"
Solomon Islands on the globe (Oceania centered).svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Honiara
官方語言 英語
政府 單一制議會制君主立憲
• 國王
Charles 3世
• 總督
David Vunagi
• 總理
Manasseh Sogavare
立法機構 國民議會
面積
• Lóng-chóng
28,400 km2 (11,000 sq mi) (地 139 名)
• 水域 (%)
3.2
人口
• 2018 年估計
652,857 (地 167 名)
• 密度
18.1/km2 (46.9/sq mi) (地 200 名)
GDP (PPP) 2019 年 股價
• 攏總
$1.479 cha̍p-ek
• 平均
$2,307
GDP (盟義) 2019 年 股價
• 攏總
$1.511 cha̍p-ek
• 平均
$2,357
Gini (2013 年) Steady 37.1
HDI (2019 年) Increase 0.567
 ͘ 地 151 名
貨幣 所羅門群島dollar (SBD)
時區 UTC+11
開車方向
電話區號 +677
ISO 3166代號 SB
上等domain .sb

所羅門 (Só͘-lô-bûn)群島 (Kûn-tó) (英語 (Eng-gí): Solomon Islands), (lâm)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê)海島 (hái-tó)國家 (kok-ka)踮佇 (tiàm-tī)Papua New Guinea (tang)攏總 (Lóng-chóng)990 (ê) ()

英聯邦 (Eng-liân-pang)成員 (sêng-oân)