Serbia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Serbia共和國
Republika Srbija
Flag of Serbia.svg Coat of arms of Serbia.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Serbia 的所在
Serbia 的所在。
首都 Belgrade

Serbia共和國 (Kiōng-hô-kok) (ū) (kiò)索菲亞 (Sek-hui-a)[1]本底 (pún-té) ()Serbia (kap)Montenegro下跤 (ē-kha) (ê)1 (ê)共和國Montenegro退出 (thoè-chhut)組合 (cho͘-ha̍p)了後 (liáu-āu) () (toè) (teh) ()2006 ()6 (goe̍h)5宣佈 (soan-pò͘)獨立 (to̍k-li̍p)

比較 (Pí-kàu)Srpska共和國Bosnia佮Herzegovina下跤的政治體 (chèng-tī-thé)

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. "論奧國". 台灣教會播 (377). 1916.