Tan-be̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
丹麥
Danmark
丹麥 旗仔
國旗
丹麥 國徽
國徽
書句: Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke
"上帝的幫助,人民的愛,丹麥的力量"
國歌: Der er et yndigt land
"有一个美麗的國"
王加頌歌: 公Christian stod ved højen mast
"Christian王徛佇真高的帆柱頂"
EU-Denmark.svg
地位 丹麥王國構成國
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Copenhagen
官方語言 丹麥語
承認的地方語言 德語
政府 單一制議會制君主立憲
• 國王
Margrethe 2世
• 首相
Mette Frederiksen
• Folketing議長
Henrik Dam Kristensen
立法機構 Folketing
面積
• Lóng-chóng
42,933 km2 (16,577 sq mi) (地 130 名)
• 水域 (%)
1.74
人口
• 2021 年估計
Neutral increase5,850,189 (地 114 名)
• 密度
137.65/km2 (356.5/sq mi)
GDP (PPP) 2018 年 股價
• 攏總
$299 cha̍p-ek (地 52 名)
• 平均
$51,643 (地 19 名)
GDP (盟義) 2018 年 股價
• 攏總
$370 cha̍p-ek (地 34 名)
• 平均
$63,829 (地 6 名)
Gini (2020 年) Positive decrease 27.3
HDI (2019 年) Increase 0.940
真高 ͘ 地 10 名
貨幣 丹麥krone (DKK)
時區 UTC+1 (CET)
• 夏時間 (DST)
UTC+2 (CEST)
時間格式 dd.mm.yyyy
開車方向
電話區號 +45
ISO 3166代號 DK
上等domain .dk

丹麥 (Tan-be̍h) (丹麥,丹麥語: Danmark), () (thang) (kiò) (chò)丹國 (Tan-kok) (丹國)[1] 抑是 (ia̍h-sī)丁抹國 (Teng-boat-kok) (丁抹國)[2] ()1 (ê)踮佇 (tiàm-tī) (pak)歐洲 (Au-chiu) (ê)王國 (ông-kok)嘛是 (Mā-sī)北歐 (Pak-au)5 (kok)其中 (kî-tiong)一國 (chi̍t-kok)隔壁 (Keh-piah)干焦 (kan-taⁿ)德國 (Tek-kok)毋過 (m̄-koh)北爿 (pak-pêng)過海 (kòe-hái) (chin)倚近 (oá-kīn)諾威 (Lo̍k-ui) (kap)瑞典 (Sūi-tián)西爿 (Sai-pêng) ()北海 (Pak-hái)東爿 (tang-pêng)Baltic (Hái)

丹麥參加 (chham-ka)歐洲聯盟 (Liân-bêng)毋高 (m̄-ko) () (iōng)euro

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "丹國". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 2. p. 45. 
  2. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "丁抹國". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 2. p. 301. 
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Denmark