Tan-be̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
丹麥
Kongeriget Danmark
Flag of Denmark.svg National Coat of arms of Denmark.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Tan-be̍h 的所在
Tan-be̍h 的所在。
首都 Copenhagen

丹麥 (Tan-be̍h) (丹麥,丹麥語 (Tan-be̍h-gí): Danmark), () (thang) (kiò) (chò)丹國 (Tan-kok) (丹國)[1] 抑是 (ia̍h-sī)丁抹國 (Teng-boat-kok) (丁抹國)[2] ()1 (ê)踮佇 (tiàm-tī) (pak)歐洲 (Au-chiu) (ê)王國 (ông-kok)嘛是 (Mā-sī)北歐 (Pak-au)5 (kok)其中 (kî-tiong)一國 (chi̍t-kok)隔壁 (Keh-piah)干焦 (kan-taⁿ)德國 (Tek-kok)毋過 (m̄-koh)北爿 (pak-pêng)過海 (kòe-hái) (chin)倚近 (oá-kīn)諾威 (Lo̍k-ui) (kap)瑞典 (Sūi-tián)西爿 (Sai-pêng) ()北海 (Pak-hái)東爿 (tang-pêng)Baltic (Hái)

丹麥參加 (chham-ka)歐洲聯盟 (Liân-bêng)毋高 (m̄-ko) () (iōng)euro

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "丹國". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 2. p. 45. 
  2. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "丁抹國". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 2. p. 301. 
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Denmark