Taroko-hō lia̍t-chhia pāi-bé sū-kò͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Taroko號列車敗瑪事故
2021年太魯閣列車出軌事故 01.jpg
敗馬的Taroko號火車,
對磅空外口看過去。
Pang-bô͘:Maplink
松世資料
日期 2021年4月初2
09:28 TPS (01:28 UTC)
地點 花蓮縣秀林鄉
清水磅工;
和仁崇德車站之間; 利蘇澳車站 (51.45 km (31.97 mi) )[1]
經為度 24°13′02″N 121°41′18″E / 24.217165°N 121.688439°E / 24.217165; 121.688439
國家 台灣
路線 北迴線東部幹線
尹營商 臺灣鐵路管理局台灣鐵路管理局
所有者 臺灣鐵路管理局台灣鐵路管理局
服務 Taroko號408車次
樹林臺東
事件類型 敗碼,相碰
齒in 疑似因工程調貨車違規咧邊坡停車,而且無固定好,因此車輛舒落去鐵枝路頂懸; 造成列車追閬敗馬.[2]
統計資料
列車 8个車廂;
臺鐵TEM1000型電聯車
(TEMU1013+TEMU1014))
車輛 1 (工程調貨車)
乘客 492[3]
乘務員 4[3]
死亡 49[4]
就相 216[4]
Chah-ū piau-kì ê siòng-phìⁿ, teh 2019-nî hip--ê.
臺鐵 (Tâi-thih)官方 (koaⁿ-hong)簡報圖 (kán-pò-tô͘)

台灣 (Tâi-oân)鐵路 (Thih-lō͘)管理局 (Koán-lí-kio̍k)Taroko ()408車次 (chhia-chhù)敗瑪 (pāi-bé)事故 (sū-kò͘)[5] ()2021 ()4 (goe̍h) (chhe)2等鬥 (téng-tàu)9 (tiám)28 (hun) ()台灣花蓮縣 (Hoa-lian-koān)秀林鄉 (Siù-lîm-hiong)和仁段 (Hô-jîn-toān)清水 (Chheng-chúi)磅空 (pōng-khang)北口 (pak-kháu)臺鐵北迴線 (Pak-hôe-sòaⁿ) (ê)Taroko自強號 (Chū-kiông-hō)列車 (lia̍t-chhia)敗馬 (pāi-bé)意外 (ì-gōa) (Chē) (ū)492 (lâng)旅客 (lú-khek) ()408車次Taroko自強號 (beh)經過 (keng-kòe)花蓮 (Hoa-lian)大清水 (Tōa-chheng-chúi)磅空進前 (chìn-chêng)閬著 (lòng--tio̍h)1 (tâi) (ùi)山壁 (soaⁿ-piah)戮絡來 (lak--lo̍h-lâi)工程車 (kang-têng-chhia)然後 (jiân-āu)發生 (hoat-seng)脫坎 (thoat-khám)濟濟 (chē-chē)旅客 (lú-kheh) (siak) (khì)車外 (chhia-gōa)造成 (chō-sêng)51人死亡 (sí-bông) (kap)178人受傷 (siū-siong)[6][7][8]這改 (Chit-kái)事件 (sū-kiāⁿ)臺鐵1948年新店溪橋 (Sin-tiàm-khe-kiô)火燒車 (hóe-sio-chhia)事件了後 (liáu-āu) (siōng)嚴重 (giâm-tiōng)的敗瑪事故,死亡人數 (jîn-sò͘)超過 (chhiau-kòe)2018年Puyuma列車敗瑪事故 (koh) (khah)濟。嘛是 (Mā-sī)1948年台灣鐵路管理局成立 (sêng-li̍p)1949年中華民國 (Tiong-hôa-bîn-kok)政府 (chèng-hú) (sóa) (lâi)台灣了後,上嚴重的死傷 (sí-siong)事故。

事故[edit]

起因 (Khí-in) (閣益未 (iah-bē)完全 (oân-choân)母清楚 (bú-chheng-chhó))[edit]

當時 (Tong-sî)臺鐵toa清水路段 (lō͘-tōaⁿ)51K的所在 (só͘-chāi)交通暴 (Kau-thong-pō)外包 (gōa-pau) (Sin)清水磅空磅工 (pōng-khang)工程 (kang-têng)當咧 (tng-teh)進行 (chìn-hêng)施工 (si-kang)彼當陣 (Hit-tang-chūn)u一才 (chi̍t-chiah)工程車輛 (chhia-lióng)違規 (ûi-kui)廳咧 (theng-teh)鐵路邊 (thih-lō͘-piⁿ)蛇坡 (siâ-pho)等權 (téng-koân) (Koh)疑似 (gî-sū) () (kah)手當 (chhiú-tòng)giú起來 (khí-lâi)致死 (tì-sú)工程車舒落去 (chhu-lo̍h-khì)鐵枝路 (thih-ki-lō͘)頂懸 (téng-koân)因此 (In-chhú),致死拄好 (tú-hó)人和 (Lîn-hô)磅空駛出來 (sái-chhut-lâi)的Tarako號列車,彼當陣列車過欲 (koh-beh)進入 (chìn-ji̍p)清水磅空進前無法度 (bô-hoat-tō͘)火車 (hóe-chhia)黨仔 (tóng-á)當起來 (tòng-khí-lâi)。 Taroki號隨閣 (sûi-koh)閬著 (lòng-tio̍h)舒的 (chhu-ê)鐵枝路頂懸的工程車,規个 (kui-ê)列車馬上 (má-siāng)敗尾 (pāi-bé)直接 (ti̍t-chiap)chhîⁿ (ah)衝入去 (chhiong-ji̍p-khì)磅空內底 (lāi-té)壁面 (piah-bīn).[9][10]

國家 (Kok-ka)運輸 (ūn-su)安全 (an-choân)調查 (tiâu-cha)委員會 (úi-goân-hōe)表示 (piáu-sī)肇事 (tiāu-sū)工低車 (kang-te-chhia)無giú手當抑氏 (ia̍h-sī)帚當 (chhiú-tòng)故障 (kò͘-chiong)攏有 (lóng-ū)可能 (khó-lêng)已經 (í-keng)派人 (phài-lâng)趕赴 (kóaⁿ-hù)現場 (hiān-tiûⁿ)採證 (chhái-chèng)使用 (Sú-iōng)3D掃描 (sàu-biâu)無人機 (bô-jîn-ki)光學 (kng-ha̍k)雷達 (lûi-ta̍t)攝影 (liap-iáⁿ)預估 (ī-kó͘)3 (chì)6個月 (kò-ge̍h)會使 (ē-sái)完成 (oân-sêng)調查報告 (pò-kò).[11]

鐵路行車安全6年計畫 - 北迴線K51+170~500山積邊坡安全予人護設施工程[12]
主辦 (Chú-pān)機關 (ki-koan) 交通暴台灣鐵路管理局花蓮 (Hoa-liân)工務段 (kang-bū-toān)
監造 (Kàm-chō)單位 (tan-ūi) 聯合 (Liân-ha̍p)大地 (tāi-tē)工程顧問 (kò͘-būn)股份 (kó͘-hūn)有限 (iú-hān)公司 (kong-si)
專案 (Choan-àn)管理 (koán-lí) 中炎 (Tiong-iām)工程顧問股份有限公司
施工廠商 (chhiúⁿ-siong) 東新 (Tong-sin)營造 (êng-chō)有限公司
協力 (Hia̍p-le̍k)廠商 義祥 (Gī-siông)工作社 (kang-chok-siā) (議程 (Gī-têng)營造)
施工期間 (kî-kan) 2019年04月26 (li̍t) (chí)2021年01月20日
捷指 (Chia̍t-chí)2021年3月底 (goe̍h-té)實際 (si̍t-chè)進度 (chìn-tō͘): 99.30%
執行 (Chip-hêng)情形 (chêng-hêng)
新清水磅空 (bêng)磅空 (siâ)theⁿ詩作 (si-chok)
落後 (Loh-āu)原因 (goân-in)
施工變更 (piàn-keng)
原因分析 (hun-sek)
(Siâ)theⁿ部分 (pō͘-hūn)原因設計 (siat-kè) (ûi)日間 (ji̍t-kan)施工, (ūi)符合 (hû-ha̍p)鐵路行車 (hêng-chhia)安全,要求 (iau-kiû)承包商 (sêng-pau-siong)改採 (kái-chhái)夜間 (iā-kan)施工, (ûi)施工期間 ()原本 (goân-pún)1日8小時 (sió-sî)
縮短 (sok-té) (ûi)1日4小時,已經影響 (éng-hióng)工程進度,相關 (siong-koan)後續 (āu-sio̍k)方案 (hong-àn)已經立案 (li̍p-àn)研討 (gián-thó)

傷亡 (Siong-bông)[edit]

花蓮縣 (Hoa-liân-koān)政府公佈 (Kong-pò͘)
行太 (Hêng-thài) 國家 / 地區 (Tē-khu) 死亡[13] 著傷 (Tio̍h-siong)[14]
乘務員 (Sêng-bū-goân) Flag of the Republic of China.svg TWN 2 1
乘客 (Sêng-kheh) Flag of the Republic of China.svg TWN 44 209
Flag of the United States.svg USA 2 -
Flag of France.svg FRA 1 -
Flag of Japan.svg JPN - 2
Flag of Australia.svg AUS - 2
Flag of Macau.svg MAC - 1
Flag of the People's Republic of China.svg PRC - 1[15]
攏總 (Lóng-chóng) 49 216

事故車廂 (chhia-siuⁿ)[edit]

摯的 (Chit-ê)事故編組 (pian-cho͘)TEMU1013+1014是2016年增購 (cheng-kò͘)兩列 (nn̄g-lia̍t)TEMU1000 (hêng)首列 (siú-lia̍t)噶今 (Kat-taⁿ)營運 (êng-ūn)代約仔 (tāi-iok-á)有5年3个外月 (kò-gōa-goe̍h).[16] 第8 (chhia) (kàu)第3車半截 (poàn-chia̍t) (kiōng)5車閣半截的車廂條咧 (tiâu-teh)磅空內底,其中 (kî-tiong)第8車至第5車嚴重變形 (piàn-hêng)受損 (siū-sún).[17]

臺鐵Tarako自強號408 (chhù)當日 (tong-li̍t)時刻表 (sî-khek-pió)[18]
站點 (Chām-tiám) 教站 (Kàu-chām)時間 (sî-kan) 發車 (Hoat-chhia)時間
樹林 (Chhiū-nâ) 07:11 07:16
枋橋 (Pang-kiô) 07:23 07:26
台北 (Tâi-pak) 07:35 07:40
松山 (Siông-san) 07:46 07:47
列車 (teh)09:28發生意外
花蓮 09:39 09:42
玉里 (Gio̍k-lí) 10:29 10:31
臺東 (Tâi-tang) 11:10 終點站 (Chiong-tiám-chām)
 
第408次Taroko號列車
樹林台北 的 方向
花蓮臺東 的 方向→
1 2 3 4 5 6 7 8
形式 (Hêng-sek) TED1013
(Tc)
TEM1025
(M1)
TEP1013
(T)
TEM1026
(M2)
TEM1028
(M1)
TEP1014
(T)
TEM1027
(M2)
TED1014
(Tc)
定員 (Tēng-goân) 36人 52人 48人 52人 52人 48人 52人 36人
位置 (Ūi-tì)[17] 清水磅空 (gōa) 清水磅空 (lāi)
事故狀況 (chiōng-hòng)[17] 敗碼 (Pāi-bé) 敗碼,相磅 (sio-pōng)嚴重變形
事故liat車各車廂位置簡圖

參考 (Chham-khó)[edit]

 1. "台鐵太魯閣號事故50死 受困乘客全救出【更新】 | 社會 | 重點新聞 | 中央社 CNA". www.cna.com.tw. goân-loē-iông tī 3 April 2021 hőng khó͘-pih. 3 April 2021 khòaⁿ--ê. 
 2. Amy Chang Chien; Amy Qin (2021-04-02). "台灣發生火車出軌事故,至少36人死亡". 纽约时报. 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 當局稱他們仍在調查事故發生的原因,但當地新聞媒體報導稱,火車似乎與一輛工程車相撞,導致脫軌。  (漢語)
 3. 3.0 3.1 Wang, Cindy (2021-04-02). "High-Speed Train Derails in Taiwan's East Coast, Killing 41". Bloomberg News. 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 
 4. 4.0 4.1 "Death toll in Hualien train crash rises都51; injuries climb都186 - Focus Taiwan". focustaiwan.tw. goân-loē-iông tī 3 April 2021 hőng khó͘-pih. 3 April 2021 khòaⁿ--ê. 
 5. "太魯閣號敗馬意外 臺鐵40冬來上嚴重事故" (ēng 台語). 公視新聞網. 2021-4-2. 2021-4-3 khòaⁿ--ê. 
 6. "太魯閣出軌上修51死! 第6節車廂再發現1完整變形遺體」". ETtoday新聞雲. 2021-04-03. 2021-04-03 khòaⁿ--ê. 
 7. "台鐵司機證實罹難 新婚兩年遺留幼子". 頭條日報 (ēng Hôa-gí). 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 
 8. Ettoday新聞雲. "太魯閣146傷患分送「3縣市8醫院」 2人不治...最小僅6歲". 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 
 9. "【獨家/台鐵出軌】致命因曝光!高速行駛遇工程車無預警摔落鐵軌 撞爛車頭第八車廂釀死". 蘋果日報 (ēng Hôa-gí). Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2021-04-03. 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 
 10. "工程車滑落致太魯閣號出軌增至54死 成台鐵過去40多年最嚴重事故". 頭條日報 (ēng Hôa-gí). 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 
 11. "台鐵太魯閣號事故查肇因 運安會:工程車手煞車疑未拉或故障[影]". Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2021-04-02. 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 
 12. "標案管理系統". cmdweb.pcc.gov.tw. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-02-16. 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 
 13. 鄭瑋奇 (2021-04-03). "台鐵出軌》太魯閣號事故釀51死 王國材:交通部主辦聯合公祭". 自由時報. 
 14. 林敬倫 (2021-04-03). "台鐵出軌》太魯閣號意外51死187傷 最新傷者名單公布". 自由時報. 
 15. 太魯閣事故 國台辦慰問 陸委會感謝:1名中國學生輕傷已出院 新頭殼
 16. "2016.1.12台鐵新購太魯閣號 運抵台中港 TED1013 TED1014". 台湾鉄路管理局. Youtube. 2016-01-12. 
 17. 17.0 17.1 17.2 "【不斷更新】太魯閣撞工程車36死 最慘車廂乘客驚恐「到處都是屍體」". 台灣蘋果日報. 2021-04-02. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2021-04-02. 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 
 18. "列車時刻/車次查詢" (輸入408車次查詢). 交通部臺灣鐵路管理局. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2021-02-13. 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: 2021 Hualien train derailment