Thài-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
泰王國
ราชอาณาจักรไทย
泰國 旗仔
國旗
泰國 國徽
國徽
書句: ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
"民族,宗教,國王"
國歌: เพลงชาติไทย
"泰國國歌"
王加頌歌: สรรเสริญพระบารมี
"營耀伊的威望"
Location Thailand ASEAN.svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Bangkok
官方語言 泰語
政府 單一制議會制君主立憲
• 國王
Vajiralongkorn
• 總理
Prayut曾阿查
立法機構 國民議會
• 上院
元老院
• 下院
人民代表施
面積
• Lóng-chóng
513,120 km2 (198,120 sq mi) (地 50 名)
• 水域 (%)
0.4
人口
• 2021 年估計
Neutral increase 69,950,850 (地 20 名)
• 2010 年 普查
64,785,909
• 密度
132.1/km2 (342.1/sq mi) (地 88 名)
GDP (PPP) 2021 年 股價
• 攏總
Increase$1.340萬億 (地 22 名)
• 平均
Increase$19,169 (地 69 名)
GDP (盟義) 2021 年 股價
• 攏總
Increase$536.841 cha̍p-ek (地 25 名)
• 平均
Increase$7,674 (地 80 名)
Gini (2019 年) Positive decrease 34.9
HDI (2019 年) Increase 0.777
 ͘ 地 79 名
貨幣 泰國baht (฿) (THB)
時區 UTC+7 (ICT)
時間格式 dd/mm/yyyy ()
開車方向
電話區號 +66
ISO 3166代號 TH
上等domain .th
.ไทย

泰國 (Thài-kok) (泰國) ()東南亞 (Tang-lâm-a) (ê)1 (ê)國家 (kok-ka) ()Lao (kok) (kah)Kampuchea東爿 (tang-pêng)。泰國的南爿 (lâm-pêng)臺國灣 (Thai-kok-oan)馬來西亞 (Má-lâi-se-a)西爿 (se-pêng)Myanmar (hām)Andaman (Hái)相連 (sio-liâm)。 1949 ()5 (go̍eh)進前 (chìn-chêng)織的 (chit-ê)國家的正式 (chèng-sek)名稱 (bêng-chheng)號做 (hō-chòe)纖螺 (Siam-lô) (暹羅)。

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

Sukhothai歷史園

1238年Sukhothai王國 (Ông-kok)成立 (sêng-li̍p)到甲 (kàu-kah)14世紀 (sè-kí)中期 (tiong-kî) (khì) (hō͘)Ayutthaya王國替代 (thè-tāi)。泰國的文化 (bûn-hòa) (siū)中國 (Tiong-kok)文化佮印度 (Ìn-tō͘)文化影響 (éng-hiáng) (chin) (chhim)雖然 (Sui-jiân)16世紀時陣 (sî-chūn)西方 (Se-hong)列強 (lia̍t-kiông) (to̍h)已經 (í-keng)來到 (lâi-kàu)泰國,毋過 (m̄-koh)泰國卻是 (khiok-sī)東南亞唯一 (ûi-it) ()成做 (chiâⁿ-chòe)殖民地 (si̍t-bîn-tē)的國家。公元 (Kong-gôan)19世紀以後 (í-āu),泰國開始 (khai-sí)進行 (chìn-hêng)改革 (kái-kek)用來 (iōng-lâi)適應 (sek-èng)殖民 (si̍t-bîn)國家 (tùi) (in)壓力 (ap-le̍k)

1932年,泰國經過 (keng-kòe)1 (tiûⁿ)溫和 (un-hô)政變 (chèng-piàn)革命 (kek-bēng),成做君主制 (kun-chú-chè)的國家。第二次 (Tē-jī-chhù)世界 (Sè-kài)大戰 (Tāi-chiàn),泰國 (óa)日本 (Ji̍t-pún)戰爭 (chiàn-cheng)過後 (kòe-āu),成做美國 (Bí-kok)聯盟 (liân-bêng)

政治 (Chèng-tī)[edit]

按照 (Àn-chiàu)泰國的國家憲法 (hiàn-hoat)國王 (kok-ông)平無 (pêng-bô)審物 (sím-mi̍h)實際 (si̍t-chè)權力 (kôan-le̍k),國王不過 (put-kò)是國家的代表 (tāi-piáu)主權 (chú-kôan)完整 (ôan-chéng)象徵 (siōng-tin)政府 (Chèng-hú)頭人 (thâu-lâng)總理 (chóng-lí) ()國王指定 (chí-tēng)一般 (it-poaⁿ)是由議會 (gī-hōe)聯合 (liân-ha̍p)政府多數黨 (to-sò͘-tóng)領袖 (léng-siù)擔任 (tam-jīm)

泰國的議會分做 (hun-chòe)2部分 (pō͘-hūn): 眾議會 (chiòng-gī-hōe) (500个席位 (se̍k-ūi)),參議會 (chham-gī-hōe) (200个席位)。議會的成員 (sêng-ôan)國民 (kok-bîn)選舉 (sóan-kí)產生 (sán-seng)。眾議會的議員 (gī-ôan)任期 (jīm-kî)4年,參議會是6年。國家上權 (siōng-kôan)司法 (su-hoat)機關 (ki-koan)最高 (chòe-ko)法院 (hoat-īⁿ) (i)的成員仝款 (kāng-khóan)由國王指定。

泰國是東南亞國家組合 (Cho͘-ha̍p)的成員國。

人口 (Jîn-kháu)[edit]

泰國人口當中 (tang-tiong) (ū)欲倚 (beh-óa)8 (siâⁿ) (lâng)泰族 (Thài-cho̍k) (Che)以外 (í-gōa)嘛有 (mā-ū) (chiok)chōe唐人 (Tn̂g-lâng) (華人 (Hôa-jîn)) 帶佇 (tòa-tī)泰國。其他 (Kî-thaⁿ)小數 (sió-sò͘)民族 (bîn-cho̍k)主要 (chú-iàu)馬來人 (Má-lâi-lâng)

宗教 (Chong-kàu)[edit]

大多數 (Tōa-to-sò͘)泰國人 (Thài-kok-lâng)相信 (siong-sìn)佛教 (Hu̍t-kàu)另外 (Lēng-gōa),泰國閣有 (koh-ū)1部分人 (sìn)Islam (kàu)基督教 (Ki-tok-kàu)印度教 (ìn-tō͘-kàu)

語言 (Gú-giân)[edit]

泰國的官方 (koaⁿ-hong)語言 (gí-giân)泰語 (Thài-gú)使用 (sú-iōng)泰語字母 (jī-bó)

文化[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.