Thòaⁿ-sò͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
炭數,  6C
Graphite-and-diamond-with-scale.jpg
Graphite (left) and diamond (right), the two most well-known allotropes of carbon
Carbon Spectra.jpg
Spectral lines of carbon
基本性質
名,符號 炭數,C
英文 carbon
糖素體 graphite, diamond
外型 graphite: black
diamond: clear
炭數 佇週期表內的位置
水素 (雙原子妃金屬)
Helium (稀有氣體)
Lithium (鹼金屬)
Beryllium (鹼土金屬)
硼素 (類金屬)
炭數 (多原子妃金屬)
則數 (雙原子妃金屬)
酸素 (雙原子妃金屬)
弗素 (雙原子妃金屬)
奶往 (稀有氣體)
Natrium (鹼金屬)
Magnesium (鹼土金屬)
阿鋁物 (頻金屬)
珪素 (類金屬)
鄰 (多原子妃金屬)
硫磺 (多原子妃金屬)
鹽素 (雙原子妃金屬)
Argon (稀有氣體)
Kalium (鹼金屬)
髂女siúm (鹼土金屬)
Scandium (過渡金屬)
Titanium (過渡金屬)
Vanadium (過渡金屬)
Chromium (過渡金屬)
Manganese (過渡金屬)
鐵 (過渡金屬)
Cobalt (過渡金屬)
Nickel (過渡金屬)
同 (過渡金屬)
亞鉛 (過渡金屬)
Gallium (頻金屬)
Germanium (類金屬)
砒素 (類金屬)
Selenium (多原子妃金屬)
臭素 (雙原子妃金屬)
Krypton (稀有氣體)
Rubidium (鹼金屬)
Strontium (鹼土金屬)
Yttrium (過渡金屬)
Zirconium (過渡金屬)
Niobium (過渡金屬)
Molybdenum (過渡金屬)
Technetium (過渡金屬)
Ruthenium (過渡金屬)
Rhodium (過渡金屬)
Palladium (過渡金屬)
銀 (過渡金屬)
Cadmium (過渡金屬)
Indium (頻金屬)
錫 (頻金屬)
Antimony (類金屬)
Tellurium (類金屬)
沃素 (雙原子妃金屬)
Xenon (稀有氣體)
Caesium (鹼金屬)
Barium (鹼土金屬)
Lanthanum (lanthanum系)
Cerium (lanthanum系)
Praseodymium (lanthanum系)
Neodymium (lanthanum系)
Promethium (lanthanum系)
Samarium (lanthanum系)
Europium (lanthanum系)
Gadolinium (lanthanum系)
Terbium (lanthanum系)
Dysprosium (lanthanum系)
Holmium (lanthanum系)
Erbium (lanthanum系)
Thulium (lanthanum系)
Ytterbium (lanthanum系)
Lutetium (lanthanum系)
Hafnium (過渡金屬)
Tantalum (過渡金屬)
Wolfram (過渡金屬)
Rhenium (過渡金屬)
Osmium (過渡金屬)
Iridium (過渡金屬)
白金 (過渡金屬)
金 (過渡金屬)
水銀 (過渡金屬)
Thallium (頻金屬)
延 (頻金屬)
Bismuth (頻金屬)
Polonium (頻金屬)
Astatine (類金屬)
Radon (稀有氣體)
Francium (鹼金屬)
Radium (鹼土金屬)
Actinium (actinium系)
Thorium (actinium系)
Protactinium (actinium系)
Uranium (actinium系)
Neptunium (actinium系)
Plutonium (actinium系)
Americium (actinium系)
Curium (actinium系)
Berkelium (actinium系)
Californium (actinium系)
Einsteinium (actinium系)
Fermium (actinium系)
Mendelevium (actinium系)
Nobelium (actinium系)
Lawrencium (actinium系)
Rutherfordium (過渡金屬)
Dubnium (過渡金屬)
Seaborgium (過渡金屬)
Bohrium (過渡金屬)
Hassium (過渡金屬)
Meitnerium (化學性質猶未曉)
Darmstadtium (化學性質猶未曉)
Roentgenium (化學性質猶未曉)
Copernicium (過渡金屬)
Nihonium (化學性質猶未曉)
Flerovium (頻金屬)
Moscovium (化學性質猶未曉)
Livermorium (化學性質猶未曉)
Tennessine (化學性質猶未曉)
Oganesson (化學性質猶未曉)


C

西
硼素炭數窒素
原子番 6
原子量 12.011[1] (12.0096–12.0116)[2]
元素類別   多原子妃金屬
sometimes considered ametalloid
分區 14 族, p 區
週期 地 2 週期
電子排列 [] 2s2 2p2
per shell 2, 4
物理性質
固體
Sublimation point 3915 K ​(3642 °C, ​6588 °F)
密度  (室溫) amorphous: 1.8–2.1 g͘cm−3[3]
graphite: 2.267 g͘cm−3
diamond: 3.515 g͘cm−3
三相點 4600 K, ​10,800 kPa[4][5]
熔化熱 graphite: 117 kJ͘mol−1
熱容量 graphite: 8.517 J͘mol−1͘K−1
diamond: 6.155 J͘mol−1͘K−1
原子性質
孫華素 +4, +3,[6] +2, +1,[7] 0−1−2−3−4[8] ​(a mildly acidic oxide)
電父度 Pauling scale: 2.55
電離能 1st: 1086.5 kJ͘mol−1
2nd: 2352.6 kJ͘mol−1
3rd: 4620.5 kJ͘mol−1
(more)
共價半徑 sp3: 77 pm
sp2: 73 pm
sp: 69 pm
Van der Waals半徑 170 pm
十六
晶thé構造 graphite: ​simple hexagonal
Simple hexagonal crystal structure for graphite: 炭數

(black)
晶thé構造diamond cubic
Diamond cubic crystal structure for 炭數
聲速 (稅棍仔) diamond: 18,350 m͘s−1 (at 20 °C)
熱膨脹 diamond: 0.8 µm͘m−1͘K−1 (at 25 °C)[9]
熱傳導率 graphite: 119–165 W͘m−1͘K−1
diamond: 900–2300 W͘m−1͘K−1
電阻率 graphite: 7.837 µΩ͘m[10]
磁性 diamagnetic[11]
Young係數 diamond: 1050 GPa[9]
Shear係數 diamond: 478 GPa[9]
Bulk係數 diamond: 442 GPa[9]
Poisson比 diamond: 0.1[9]
Mohs硬度 graphite: 1–2
diamond: 10
CAS登記編號 7440-44-0
歷史
發現 Egyptians and Sumerians[12] (3750 BCE)
Recognized as an element by Antoine Lavoisier[13] (1789)
最穩定的同位素
主文章: 炭數 的同位素
iso NA|Natural abundance|焦 half-life DM DE (MeV) DP
11C syn 20 min β+ 0.96 11B
12C 98.9% 12C is stable with 6 neutrons
13C 1.1% 13C is stable with 7 neutrons
14C trace 5730 y β 0.156 14N

炭素 (Thoàⁿ-sò͘) (炭素)[14] ()化學 (hoà-ha̍k)符號 (hû-hō)C原子番 (goân-chú-hoan)6, (ê)1 (chióng)化學元素 (goân-sò͘)。炭素是1種非金屬 (hui-kim-sio̍k) (nonmetal), (ū)4 (ê)原子計 (goân-chú-kè) (valency) 的元素, (i) (chin) (chē)同素體 (tông-sò͘-thé) (allotropy),比論 (pí-lūn) (kóng)渲石 (soān-chio̍h)或者 (he̍k-chiá)石墨 (chio̍h-ba̍k)

炭素 ()組成 (cho͘-sêng)有機物 (iú-ki-bu̍t)主要 (chú-iàu)成分 (sêng-hun),是構造 (kò͘-chō) (chhut)地球 (tē-kiû) (téng)生物 (seng-bu̍t)基本 (ki-pún)元素。

化合物 (Hòa-ha̍p-bu̍t)[edit]

有機 (Iú-ki)化合物[edit]

炭素 (Thòaⁿ-sò͘) (thang)經過 (keng-kòe)相接 (sio-chiap)炭素–炭素結合 (kiat-ha̍p) (chiâⁿ) (chò)特別 (te̍k-pia̍t) (tn̂g) (liān)這个 (chit-ê)性質 (sèng-chit) ()成練 (chiâⁿ-liān) (catenation)。

有機化合物內面 (lāi-bīn) (siāng)單純 (tan-sûn)的是碳化 (thòaⁿ-hòa)水素 (chúi-sò͘) (hydrocarbon)。 (Che) (chi̍t) (lūi)有機分子 (hun-chú) (hâm)水素 (kap)年仔 (liân-á)的炭素原子 (goân-chú)聯仔 (Liân-á)腸肚 (tn̂g-tō͘)作用車 (chok-iōng-ki) (functional group) 通影響 (éng-hióng)分子的性質。

參考 (Chham-khó)[edit]

 1. Conventional Atomic Weights 2013Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
 2. Standard Atomic Weights 2013Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
 3. Lide, D。 R。, pian. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
 4. Haaland, D (1976). "Graphite-liquid-vapor triple point pressure and the density of liquid carbon". Carbon. 14 (6): 357. doi:10.1016/0008-6223(76)90010-5. 
 5. Savvatimskiy, A (2005). "Measurements of the melting point of graphite and the properties of liquid carbon (a review for 1963–2003)". Carbon. 43 (6): 1115. doi:10.1016/j.carbon.2004.12.027. 
 6. "Fourier Transform Spectroscopy of the System of CP" (PDF). 2007-12-06 khòaⁿ--ê. 
 7. "Fourier Transform Spectroscopy of the Electronic Transition of the Jet-Cooled CCI Free Radical" (PDF). 2007-12-06 khòaⁿ--ê. 
 8. "Carbon: Binary compounds". 2007-12-06 khòaⁿ--ê. 
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 Properties of diamond, Ioffe Institute Database
 10. https://www.nde-ed.org/GeneralResources/MaterialProperties/ET/ET_matlprop_Misc_Matls.htm
 11. Magnetic susceptibility oftheelements and inorganic compounds, 怹Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
 12. "History of Carbon and Carbon Materials - Center for Applied Energy Research - University of Kentucky". Caer.uky.edu. 2008-09-12 khòaⁿ--ê. 
 13. Senese, Fred (2000-09-09). "Who discovered carbon?". Frostburg State University. 2007-11-24 khòaⁿ--ê. 
 14. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "炭素". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí).