Thó͘-ní-kî

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
土耳其共和國
Türkiye Cumhuriyeti
Flag of Turkey.svg Emblem of Turkey.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Thó͘-ní-kî 的所在
Thó͘-ní-kî 的所在。
首都 Ankara
面積
  • 國土面積: 783,356 km² 排世界第37 名
人民生活
人口
  • 總人口: 79,463,663 人 2016 年 普查,排世界第 18 名
  • 人口密度: 102 人/km2 2016 年 ,排世界第 107 名
政治文化
領導人

土耳其 (Thó͘-ní-kî) (土耳其), () (thang) (kiò) (chò)土耳古 (Thó͘-ní-kó͘) (土耳古),全名 (choân-miâ)土耳其共和國 (Kiōng-hô-kok) (土耳其語: Türkiye Cumhuriyeti) ()歐洲 (Au-chiu)東南爿 (tang-lâm-pêng) (kap)亞洲 (A-chiu)西南爿 (sai-lâm-pêng) (ê)國家 (kok-ka)。土耳其的北爿 (pak-pêng)於海 (O͘-hái)西爿 (sai-pêng)佮西南爿分別 (hun-pia̍t) (ū)Aegean (hái)地中海 (Tē-tiong-hái) (I)厝邊 (chhù-piⁿ)東爿 (tang-pêng)GruziaArmeniaAzerbaijan,佮Iran南爿 (lâm-pêng)Iraq斯利亞 (Su-lī-a)以及 (í-ki̍p)西爿的希臘 (Hi-lia̍p)Bulgaria

基本資料 (Ki-pún-chu-liāu)[edit]

地圖 (Tē-tô͘)[edit]

Tu-map.png

Gallery[edit]