Thâu-ia̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Incubator-logo.svg趕緊來去Wikimedia Incubator邦忙寫閩南語版本的Wikinews。Wikinews-logo.svg
媠氣的文章 新聞紀事
Hidari mitsudomoe.svg
琉球國 (Liû-kiû-kok) (琉球國) () (Tang)亞州 (A-chiu)往時 (éng-sî) (ê)國家 (kok-ka) ()今仔日 (kin-á-ji̍t)琉球 (Liû-kiû)群島 (Kûn-tó)。琉球佇台灣 (Tâi-oân) (kap)日本 (Ji̍t-pún) (chi) (kan)古早 (kó͘-chá) (pat) (hiòng)中國 (Tiong-kok)朝貢 (tiâu-kòng)1609 ()日本Satuma (phoan)深略 (chhim-lio̍k)琉球了後 (liáu-aū)琉球 ()向日本朝貢。 1879年,琉球國 (hō͘)日本滅亡 (bia̍t-bông) (kái) (miâ) (kiò) (choè)Okinawa (koān)。琉球佮中國福建 (Hok-kiàn)福州 (Hok-chiu)關係 (koan-hē) (chin) (chhim),今仔日福州市 (Hok-chiu-chhī)臺江區 (Tâi-kang-khu) (iáu) (ū)琉球館 (Liû-kiû-koán) (柔遠驛 (Jiû-oán-ia̍h)),古早是 (iōng) (lâi) (toà)琉球人 (Liû-kiû-lâng)的。 (讀全篇...)
Hsinta Power Plant.jpg
你敢知影..。 當年的5月21日
Doty.jpg
特式寫真 石似Wikipedia佮Holopedia


Crepuscular rays in ggp 2.jpg
美國舊金山金門公園的風景

翕相: Brocken Inaglory

Commons等的高品質相片
Wikipedia-logo-v2-bw.svg

Wikipedia是1个自由內容網路百科全書。伊的目的是欲建立1套 "自由",免錢,都語的百科全書。 Wikipedia是網路頂上濟人使用的1个參考性質的網站; 伊的資源平均1日予人掠5千萬擺 [1]。除了傳統的百科全書詞條以外,又閣有包括著主要的新聞事件,農民力等等的內容。

Wikimedia基金會這个無致意欲趁錢的單位佇後壁支援一般性的管理佮操作。內容方面完全開放予眾人合作發展。內容大部分是世界濟濟國的人士鬥陣撨出來的結果。參加的人自願無定時開家己的時間寫作,製圖,修改,整理,討論,宣傳這个事工。

姊妹工事
Wikipedia的存在是因為有Wikimedia基金會,一个咧管理各種言語佮免費內容項目的非盈利組織:
其他版本

szy: tay: trv: