Tiâu-sián Ông-tiâu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
大朝鮮國
大朝鮮國
대조선국
1392 年–1897 年
朝鮮 旗仔
Flag of Korea (1893).svg
頂: 王家其 (1882–1897)
短: 國旗 (1893–1897)
朝鮮 王家徽章 國輝 (19世紀後期)
王家徽章
Emblem of the Kingdom of Great Joseon
國輝
(19世紀後期)
印仔
朝鮮王寶
Joseonwangbo (Royal Seal Treasure of the Joseon King).svg
Korea (orthographic projection).svg
首都 Gaegyeong (1392–1394, 1399–1405)
Hanseong (今仔日 Seoul) (1394–1399, 1405–1897)
官方語言 朝鮮語漢文
政府 絕對君主制
國王  
• 1392–1398 (最早)
朝鮮太祖
• 1863–1897 (最後)
朝鮮高宗
Yeonguijeong  
• 1392 (最早)
Bae Geuk-ryeom
• 1894–1898 (最後)
金Byeong-si
歷史  
• 建立
1392 年
• 崩壞
1897 年
人口
• 1400[1]
5,730,000
• 1500[2]
9,200,000
• 1600[2]
11,000,000
• 1700[2]
13,500,000
• 1900[1]
17,082,000
貨幣 Pang-bô͘:Ill (1423–1425, 1625–1892)
Pang-bô͘:Ill (1892–1897)
以曾國家
以後國家
高麗
耽羅
大韓帝國
今肅佇  朝鮮民主主義人民共和國
 大韓民國

朝鮮 (Tiâu-sián)王朝 (ông-tiâu) (朝鮮王朝,韓國語 (Hân-kok-gí): 朝鮮 / 조선),正式 (chèng-sek)名字 (miâ-jī) (kiò) (chò)朝鮮國 (Tiâu-sián-kok) (朝鮮國,조선국), ()朝鮮半島 (poàn-tó)最後 (choè-āu) (chi̍t) (ê)王朝

國王 (Kok-ông)[edit]

 1. 朝鮮太祖 (Thài-chó͘) (朝鮮太祖)
 2. 朝鮮定宗 (Tīng-chong) (朝鮮定宗)
 3. 朝鮮太宗 (Thài-chong) (朝鮮太宗)
 4. 朝鮮世宗 (Sè-chong) (朝鮮世宗)
 5. 朝鮮文宗 (Bûn-chong) (朝鮮文宗)
 6. 朝鮮端宗 (Toan-chong) (朝鮮端宗)
 7. 朝鮮世祖 (Sè-chó͘) (朝鮮世祖)
 8. 朝鮮睿宗 (Jōe-chong) (朝鮮睿宗)
 9. 朝鮮成宗 (Sîng-chong) (朝鮮成宗)
 10. 燕山君 (Iàn-san-kun) (燕山君)
 11. 朝鮮中宗 (Tiong-chong) (朝鮮中宗)
 12. 朝鮮仁宗 (Jîn-chong) (朝鮮仁宗)
 13. 朝鮮明宗 (Bîn-chong) (朝鮮明宗)
 14. 朝鮮宣祖 (Soan-chó͘) (朝鮮宣祖)
 15. 光海君 (Kong-hái-kun) (光海君)
 16. 朝鮮仁祖 (Jîn-chó͘) (朝鮮仁祖)
 17. 朝鮮孝宗 (Hàu-chong) (朝鮮孝宗)
 18. 朝鮮顯宗 (Hián-chong) (朝鮮顯宗)
 19. 朝鮮肅宗 (Siok-chong) (朝鮮肅宗)
 20. 朝鮮正祖 (Chìng-chó͘) (朝鮮正祖)
 21. 朝鮮純祖 (Sûn-chó͘) (朝鮮純祖)
 22. 朝鮮意裝 (Ik-chong) (朝鮮翼宗)
 23. 朝鮮憲宗 (Hiàn-chong) (朝鮮憲宗)
 24. 朝鮮哲宗 (Tiat-chong) (朝鮮哲宗)
 25. 朝鮮高宗 (Ko-chong) (朝鮮高宗)
 26. 朝鮮純宗 (Sûn-chong) (朝鮮純宗)

參考 (Chham-khó)[edit]

 1. 1.0 1.1 권태환 신용하 (1977). 조선왕조시대 인구추정에 관한 일시론.  Unknown parameter |lang= ignored (|language= suggested) (help)
 2. 2.0 2.1 2.2 이헌창 (1999). 한국경제통사 52쪽.