Bí-kok

From Lohankhapedia
(Redirected from United States)
Jump to navigation Jump to search
亞美利加合眾國
United States of America
美國 國徽
國徽
書句: In God We Trust (官方,英文)
"咱信上帝"

E Pluribus Unum (傳統, Latin語)
"遊眾都到一个"
國歌: The Star-Spangled Banner
"星條旗"
USA orthographic.svg
首都 Washington, D.C。
上大 siâⁿ-chhī New York市
官方語言
承認的國家語言 英語
政府 聯邦總統制立憲制共和國
• 總統
Joe Biden
• 副總統
Kamala Harris
• 下院議長
Kevin McCarthy
• 聯邦大法院院長
John Roberts
立法機構 國會
• 上院
上院
• 下院
下院
面積
• Lóng-chóng
9,833,520 km2 (3,796,740 sq mi) (地 4 名)
• 水域 (%)
4.66
人口
• 2021 年估計
331,893,745
• 2020 年 普查
Neutral increase331,449,281 (地 3 名)
• 密度
87/km2 (225.3/sq mi) (地 146 名)
GDP (PPP) 2021 年 股價
• 攏總
Increase$22.940萬億 (地 2 名)
• 平均
Increase$69,375 (地 8 名)
GDP (盟義) 2021 年 股價
• 攏總
Increase$22.940萬億 (地 1 名)
• 平均
Increase$69,375 (地 5 名)
Gini (2020 年) Negative increase 48.5
HDI (2019 年) Increase 0.926
真高 ͘ 地 17 名
貨幣 美金 ($) (USD)
時區 UTC−4 ~ −12, +10, +11
• 夏時間 (DST)
UTC−4 ~ −10
時間格式 mm/dd/yyyy
相用電源 110–120 V, 60 Hz
開車方向
電話區號 +1
ISO 3166代號 US
上等domain .us

美國 (Bí-kok) (米國ia̍h-sī 美國),全名 (choân-miâ)亞美利加 (A-bí-lī-ka)合眾國 (Ha̍p-chiòng-kok) (亞米利加合眾國[1]英語: United States of America, " ()美洲 (Bí-chiu) (ê)聯合 (Liân-ha̍p)齊國 (Chu-kok)"), () (thang) (kiò) (chò)亞墨利加 (A-be̍k-lī-ka) (亞墨利加),美利堅 (Bí-lī-kian) (美利堅) (ia̍h)花期 (Hoe-kî) (花旗[2]), () (Pak)美洲太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)的1 (ê)聯邦 (liân-pang)共和國 (kiōng-hô-kok) (I)領土 (niá-thó͘) (tùi)東部 (tang-pō͘)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)海岸 (hái-hoāⁿ) (kàu) (kah)西部 (se-pō͘)的太平洋。北爿 (Pak-pêng)陸地 (lio̍k-tē)邊界 (piⁿ-kài) (kap)Canada相連 (sio-liâm); 南爿 (lâm-pêng)México相倚 (sio-óa)。佇西爿 (sai-pêng)海上 (hái-siōng) (hām)露西亞 (Lō͘-se-a)相拄 (sio-tú)另外 (Lēng-gōa) (koh) (ū)海外 (hái-gōa)的領土,包括 (pau-koat)Puerto RicoMidway環礁 (Khoân-chiau)Guam。美國 (ū)50个 (chiu); 佇聯邦制度 (chè-tō͘) () (in)某種 (bó͘-chióng)程度 (thêng-tō͘)家己 (ka-kī)地方 (tē-hng)自治權 (chū-tī-koân)

地理 (Tē-lí)[edit]

詳細請看: 美國的地理

(Chiap)加拿答 (Ka-ná-tah)沿海地 (Iân-hái-tē) (The Maritimes),是 (Sin)英蘭 (Eng-lân)北部 (pak-pō͘)內面 (lāi-bīn) (hâm)MaineNew Hampshire,佮Vermont; 怹 (hiòng) (lâm)工業 (kang-gia̍p)發達 (hoat-ta̍t)南部 (lâm-pō͘)新英蘭,包括MassachusettsConnecticutRhode Island.[3]

新英蘭的山地 (soaⁿ-tē) (kòe)New Jersey的北部, (thòng) (ji̍p)Pennsylvania的東部。 (Chit) ()權代 (koân-tē) ()Reading Prong,有Hudson (Kang)當中 (tang-tiong) (chhiat) (khui)經過 (keng-kòe).[4]

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

詳細請看: 美國的歷史

上無 (Siōng-bô)佇15,000 ()以前 (í-chêng) (siōng) (chá)住民 (chū-bîn) (chio̍h)經過Siberia (lâi)北美洲比論 (Pí-lūn)其中 (kî-tiong) (chi̍t) (kûn)Mississippi文化 (bûn-hòa) (ùi)農業 (lông-gia̍p)建築 (kiàn-tio̍k)國家化 (kok-ka-hòa)社會 (siā-hōe) (lóng)一定 (it-tēng)發展 (hoat-tián)

學界 (Ha̍k-kài)現在 (hiān-chāi) (sio̍k)美國 (chia)所在 (só͘-chāi)歐洲人 (Au-chiu-lâng)來到進前 (chìn-chêng)人口 (jîn-kháu) ()清楚 (chheng-chhó)數字 (sò͘-jī)總是 (chóng-sī)會當 (ē-tàng)推測 (thui-chhek)呆概 (tai-khài)200 (bān)到1000萬組有 (chó͘-iū)在地 (Chāi-tē)聞名 (bûn-bêng)生外 (seng-gōa)方式 (hong-sek)各地 (kok-tē) (kâng); 彼陣 (hit-chūn)親像 (chhin-chhiūⁿ) (khiā)今仔日 (kin-á-ji̍t)OhioIllinois地方的Hopewell (lâng) (chin) (gâu)製造 (chè-chō)金屬器 (kim-sio̍k-khì),是農業識 (lông-gia̍p-sek)的社會; () (chhiūⁿ)MississippiMissouriCahokia人,是 (khah)自然 (chū-jiân)生活 (seng-oa̍h)的社會[5]

人口[edit]

詳細請看: 美國的人口

(Chiàu)美國普查 (Phó͘-cha) (Kio̍k)的ko͘ (sǹg) (thong)美國的人口佇2017年7 (goe̍h) ()有325,719,178as of July 1, 2017,平均 (pêng-kin)來算 (ta̍k) (kang) (ke)6,646人.[6]

政府 (Chèng-hú)政治 (chèng-tī)[edit]

政治分區 (hun-khu)[edit]

詳細請看: 美國的州

美國的最高 (Chòe-ko)法院 (Hoat-īⁿ)佇1999年Alden v。 Maine案件 (àn-kiāⁿ)裁判 (châi-phòaⁿ)當中, (chí) (chhut)美國憲法 (Hiàn-hoat) ()美國的主要 (chú-iàu)主權 (chú-khoân)中要 (tiòng-iàu)部分 (pō͘-hūn) (lâu) (hō͘)閣州 (state),來保存 (pó-chûn)閣州的主權地位 (tē-ūi)。一 (khoán)形式 (hêng-sek) (chheng)做是 "雙重 (siang-têng)主權性 (chú-khoân-sèng)" (dual sovereignty).[7]

參照 (Chham-chiàu)[edit]

書誌 (Su-chì)[edit]

  • Grant, Susan-Mary (2012). A Concise History of the United States of America. Cambridge University Press. ISBN 9780521612791. 
  • Hudson, John C. (2002). Across This Land: A Regional Geography of the United States and Canada. The Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-6567-0. 

注跤 (Chù-kha)[edit]

  1. 國際紛爭平和的處理條約 (明治33年勅令無号)
  2. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "花旗". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 
  3. Hudson 2002, p. 45
  4. Hudson 2002, p. 67
  5. Grant 2012, p. 11
  6. "Population Clock". U.S。 and World Population Clock. U.S。 Department of Commerce. July 4, 2017. September 11, 2017 khòaⁿ--ê. The United States population on July 4, 2017 was: 325,365,189 
  7. Timothy Zick (2005). "Are the States Sovereign?". Faculty Publications. William & Mary Law School Scholarship Repository. 

 United States