Lâm Oa̍t-lâm Kiōng-hô-kok

From Lohankhapedia
(Redirected from 南越南共和國)
Jump to navigation Jump to search
Lâm Oa̍t-lâm Kiōng-hô-kok
Lâm Oa̍t-lâm Kiōng-hô-kok ê kî-á
South Vietnam in its region.svg

(Lâm)越南 (Oa̍t-lâm)共和國 (Kiōng-hô-kok) (越南語 (Oa̍t-lâm-gí): Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam)