2018 nî Tâi-oân koān-chhī-tiúⁿ soán-kí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
2018年時的台灣行政區

2018 ()中華 (Tiong-hôa)民國 (Bîn-kok)得轄 (tit-hat)市長 (chhī-tiúⁿ)選舉 (soán-kí) (kap)2018年中華民國縣市長 (koān-chhī-tiúⁿ) (soán) () 2018年 (ê)台灣 (Tâi-oân)地方 (tē-hng)公職 (kong-chit)人員 (jîn-oân)選舉的 (chi̍t)部分 (pō͘-hūn) ()2018年11 (goe̍h)24 ()舉行 (kí-hêng)包含 (pau-hâm)得轄市 (tit-hat-chhī)自治法 (chū-tī-hoat)施行 (si-hêng)以來 (í-lâi) ()7 (kài)得轄市長選舉,以給 (í-kip)地方自治 (chū-tī)實施 (si̍t-si)以來的第18屆縣市長選舉。當選人 (Tòng-soán-jîn)共年 (kāng-nî)12月25號就職 (chiū-chit)