Chhùi-khí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
人的喙齒

喙齒 (Chhùi-khí) (嘴齒), ()號做 (hō-chò)牙齒 (gê-khí) (牙齒) (ia̍h) () (),是動物 (tōng-bu̍t) (chhùi) (ê) (chi̍t) (ê)部位 (pō͘-ūi)

(Koh) (khoàⁿ)[edit]

外部 (Gōa-pō͘) (kiat)[edit]

Wiktionary-logo.svg
Wiktionary
Chhùi-khí 這个詞.