Glottolog

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Glottolog
Glottolog-logo.png
Producer Pang-bô͘:Ill (德國)
Languages 英語
Access
Cost 免錢
Coverage
Disciplines 語言學
No. of records Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
Links
Website glottolog.org

Glottolog (英語 (ing-gú): Glottolig) ()世界 (sè-kài) (siōng) (hán) (ê)人知 (lâng-tsai)語言 (gú-giân)書目 (su-bo̍k)數據靠 (sòo-kì-khò)首先 (siú-sian) ()德國 (Tik-kok)Leipzig的Max Planck進化 (tsìn-huà)人類學 (jîn-luī-ha̍k)研究所 (gián-kiù-sóo)開發 (khai-huat) (hām)維護 (uî-hōo) (2015 () (tsì)2020年 (teh)德國在Jena的Max Planck人類 (jîn-luī)歷史 (li̍k-sú)科學 (kho-ha̍k)研究所)。 Glottolog的主要 (tsú-iàu)策典 (tshik-tián) (jîn)包括 (pau-kuat) Pang-bô͘:IllPang-bô͘:Ill

概術 (Khài-su̍t)[edit]

Sebastian Nordhoff和Harald Hammarström ()2011年創建 (tshòng-kiàn)Glottolog/Langdoc計畫 (kè-uē).[1][2] Glottolog的創建部分 (pōo-hūn)由於 (iû-î)欠缺 (khiàm-khueh)全面 (tsuân-bīn)的語言參考 (tsham-khó)書目; 尤其 (iû-kî)是咧Ethnologue當中 (tang-tiong).[3]

註解 (Tsù-kái)[edit]

  1. Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald (May 2012). "Glottolog/Langdoc:Increasing the visibility of grey literature for low-density languages" (PDF). Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul: European Language Resources Association (ELRA): 3289–3294.  (英語)
  2. "About". Glottolog 4.7 (ēng Eng-gí). 2022-12-07 khòaⁿ--ê. 
  3. Hammarström, Harald (2015). Kuzmin, E., pian. "Glottolog: A Free, Online, Comprehensive Bibliography of the World's Languages". Proceedings of the 3rd International Conference on Linguistic and Cultural Diversity in Cyberspace (ēng Eng-gí): 183–188. 

參閱 (Tsham-ua̍t)[edit]

  • Pang-bô͘:Ill (Max Planck Institute for the Science of Human History)
  • Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

外部 (Guā-pōo)連結 (liân-kiat)[edit]