Io̍h-pâng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
一般的藥房

藥房 (Io̍h-pâng) (藥房), ()號做 (hō-chò)西藥房 (se-io̍h-pâng) (西藥房) 抑是 (ia̍h-sī)藥局 (io̍h-kio̍k) (藥局), ()販賣 (hoàn-bē)西藥 (se-io̍h) (ê)店頭 (tiàm-thâu)一般 (it-poaⁿ) ()藥劑師 (io̍h-che-su)負責 (hū-chek)管理 (koán-lí)