Nikolaj 2-sè

From Lohankhapedia
(Redirected from Nikolai 2-sè)
Jump to navigation Jump to search
Nikolai 2世

Nikolai 2 () (露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): Николай II 1868年 5月18日 – 1918年 7月17日), (ia̍h) () (kiò) (choè)Nicholas 2世,是露西亞 (Lō͘-se-a)帝國 (Tè-kok)Romanov家族 (ka-cho̍k) (ê) (chi̍t) (ê)皇帝 (hông-tè) ()1894 () (kàu)1917年在位 (chāi-ūi)