Sikkim

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Sikkim的位置。

Sikkim ()印度 (Ìn-tō͘) (ê)一个 (chi̍t-ê) (Pang)首府 (siú-hú)Gangtok1975 ()創立 (chhòng-li̍p)大約 (tāi-iok) (ū)62 (bān)人口 (jîn-kháu)