Tâi-pak Êng-bîn Chóng Pēⁿ-īⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
臺北榮總

台北 (Tâi-pak)榮民 (Êng-bîn) (Chóng)病院 (Pēⁿ-īⁿ) (臺北榮民總病院),簡稱 (kán-chheng)臺北 (Tâi-pak)榮總 (Êng-chóng) (臺北榮總) (ia̍h)北榮 (Pak-êng) (北榮), () (chi̍t) (keng) ()台灣 (Tâi-oân)臺北市 (Tâi-pak-chhī)北投區 (Pak-tâu-khu)石牌 (Chio̍h-pâi)á (ê)公立 (kong-li̍p)病院直屬 (Ti̍t-sio̍k)國軍 (Kok-kun)退除役 (Thè-tû-ia̍h)官兵 (Koaⁿ-peng)輔導 (Hú-tō)委員會 (Úi-oân-hōe)管轄 (koán-hat)下跤 (ē-kha) (ū)蘇澳 (So͘-ò)ÎNN (soaⁿ)桃園 (Thô-hn̂g)新竹 (Sin-tek)玉里 (Gio̍k-lí)鳳林 (Hōng-lîm) (kap)臺東 (Tâi-tang) (téng)7間榮民病院分院 (hun-īⁿ)。臺北榮總的隔壁 (keh-piah)國立 (Kok-li̍p)陽明 (Iông-bêng)大學 (Tāi-ha̍k)雙方 (siang-hong)醫學 (i-ha̍k)教育 (kàu-io̍k)研究 (gián-kiù)方面 (hong-bīn)密切 (bi̍t-chhiat)往來 (óng-lâi) (koh)強且 (kiōng-cho͘) "榮陽 (Êng-Iông)團隊 (thoân-tūi)" (榮陽團隊),上蓋 (siāng-kài)有名 (ū-miâ)的研究成果 (sêng-kó)完成 (oân-sêng) (liáu)人類 (jîn-lūi)地勢 (tē-sì) ()染色體 (jiám-sek-thé)千萬 (chheng-bān)鹼基 (kiⁿ-ki)定序 (tēng-sū)重大 (tiōng-tāi)工程 (kang-têng) ()成功 (sêng-kong)完成 (choân)世界 (sè-kài)首次 (siú-chhù)靈芝 (lêng-chi)基因體 (ki-in-thé)定序。

佇台灣的醫療 (i-liâu)衛星 (ōe-seng)體制 (thé-chè) (tiong),臺北榮總 (hām)臺中 (Tâi-tiong)榮總高雄 (Ko-hiông)榮總 (lóng)最高 (chòe-ko)等級 (téng-kip)醫學中心 (tiong-sim)。臺北榮總中正樓 (Tiong-chèng-lâu) (koân)23 (chân),是石牌á地區 (tē-khu)地標 (tē-piau) (chi) (it)