Tiong-iong gîn-hâng

From Lohankhapedia
(Redirected from 中央銀行)
Jump to navigation Jump to search
徛佇 FrankfurtEU 央行。

中央 (Tiong-iong)銀行 (gîn-hâng) (中央銀行),簡稱 (kán-chheng)央行 (iong-hâng) (央行), ()負責 (hū-chek) (chi̍t) (ê)國家 (kok-ka)抑是 (ia̍h-sī)地區 (tē-khu) (ê)貨幣 (hòe-pè)政策 (chèng-chhek)主體 (chú-thé)機構 (ki-kò͘),央行通常 (thong-siông) ()是一个經濟 (keng-chè)共同體 (kiōng-tông-thé)唯一 (ûi-it)貨幣發行 (hoat-hêng)單位 (tan-ūi)。央行正常 (chèng-siông)發行貨幣的方式 (hong-sek) (ū)融資 (iông-chu) (kap)收買 (siu-bé)外匯 (gōa-hōe)。中央銀行一般 (it-poaⁿ) (tùi)其他 (kî-thaⁿ)銀行擁有 (ióng-iú)監督權 (kàm-tok-koân) (lâi)確保 (khak-pó)遮的 (chia-ê)銀行 (bōe)烏白 (o͘-pe̍h)刑事 (hêng-sū)抑是出現 (chhut-hiān)欺瞞 (khi-môa)行為 (hêng-ûi)