0

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
-1 0 1
二進法 0
八進法 0
十二進法 0
十六進發 0
二十進法 0
羅馬數字 N

0 (lêng, khòng, khang, khàng,零, 〇,空) ()一个 (chi̍t-ê)數字 (sò͘-jī) (kap)整數 (chéng-sò͘)代表 (tāi-piáu) ()物件 (mi̍h-kiāⁿ) () -1了後 (liáu-āu)1 (ê)進前 (chìn-chêng)

0毋是 (m̄-sī)正數 (chiàⁿ-sò͘) ()毋是負數 (hū-sò͘)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

Maya (lâng) (pat)發明 (hoat-bêng)特別 (te̍k-pia̍t)符號 (hû-hō) (lâi)表達 (piáu-ta̍t)0个觀念 (koan-liām)

近代 (Kīn-tāi)普遍 (phó͘-phiàn)採用 (chhái-ēng) (ê)符號 "0", (i)原型 (goân-hêng)古代 (kó͘-tāi)印度 (Ìn-tō͘)發展 (hoat-tián)出來的 (chhut--lâi-ê)


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: 0