Antoine Lavoisier

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Antoine Lavoisier

Antoine Laurent de Lavoisier1743 ()8 (goe̍h)26 (ji̍t)出世 (chhut-sì)1794年5月8 ji̍t過身 (kòe-sin) ()法國 (Hoat-kok) (ê)化學家 (hòa-ha̍k-ka) (kiam)哲學家 (tiat-ha̍k-ka) (i)提出 (thê-chhut)酸素 (sng-sò͘) (lâi)解說 (ké-soeh)燃燒 (jiân-sio)現象 (hiān-siōng),是現代 (hiān-tāi)化學 (hòa-ha̍k)創件者 (chhòng-kiān-chiá) (chi) (it)

()法國革命 (Kek-bēng) (tiong) (hong)處決 (chhú-koat)