Cha̍p-nî-kí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

十年紀 (Cha̍p-nî-kí) (十年紀),告別 (kò-pia̍t) (ê)單位 (tan-ūi) (kiò)年代 (nî-tāi) (年代),有時 (ū-sî) (kóng)一旬 (chi̍t-sûn) (一旬), ()公元 (kong-gôan)紀年 (kí-nî)一款 (chi̍t-khóan)單位。Latin (bûn)siá (chòe)decennium

相關 (Siong-koan)[edit]