Chi̍t-ê Tiong-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Chi̍t) (ê)中國 (Tiong-kok) (漢語 (Hàn-gí): 一個中國) () (chi̍t) (khoán)有關 (iú-koan)台灣 (Tâi-oân) (kap)中國關係 (koan-hē) (ê)政策 (chèng-chhek) (Chit) (chióng)政策基本 (ki-pún)主張 (chú-tiuⁿ) (kóng) "世界 (sè-kài) (taⁿ) (ū)一个 (chi̍t-ê)中國"。

(It) ()中國原籍 (Goân-che̍k)[edit]

() (tùi)中國政府 (chèng-hú)本身 (pún-sin)一個中國 (Goân)che̍k (lâi)講, (koh)包括 (pau-koat) "台灣是中國的一部分 (pō͘-hūn)"。不管 (Put-koán)國際 (kok-chè)大份 (tōa-hūn)承認 (sêng-jīm)代表 (tāi-piáu)中國的中華 (Tiong-hôa)人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok)政府,或者 (he̍k-chiá)是1949 ()疏開 (so͘-khai) (kàu)台灣的中華民國 (Bîn-kok)政府, (tōa)部分時期 (sî-kî) (lóng)主張這款理念 (lí-liām)