Chi̍t-pêng chi̍t-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
2012年反對馬英九的遊行。標語的意思是: "咱是臺灣,毋是中國。台灣中國,一邊一國"。

(Chi̍t) (pêng) (kok) () (kiò) (chè)1 (Tiong)1 (Tâi) ()認定 (jīn-tīng)台灣 (Tâi-oân) (kap)中國 (Tiong-kok)毋是 (m̄-sī) ()應當 (èng-tong) (ha̍p) (chò)1 (ê)國家 (kok-ka) (ê)政治 (chèng-tī)觀點 (koan-tiám)

各看 (Koh-khoàⁿ)[edit]