Den Haag

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Den Haag

Den Haag (ia̍h) 's-Gravenhage ()荷蘭 (Hô-lân) (ê) () (saⁿ) (toā)城市 (siâⁿ-chhī)人口 (jîn-kháu)47.5 (bān)。 Den Haag是荷蘭政府 (chèng-hú) (kap)國會 (kok-hōe)所在地 (só͘-chāi-tē)嘛是 (mā-sī)Beatrix女王 (Lú-ông)辦公 (pān-kong)所在 (só͘-chāi)毋過 (m̄-koh)毋是 (m̄-sī)法律上 (hoat-lu̍t-siōng)首都 (siú-to͘)