Gî-lân Tē-hng Hoat-īⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
宜蘭地方法院

宜蘭 (Gî-lân)地方 (Tē-hng)法院 (Hoat-īⁿ) (宜蘭地方法院) ()台灣 (Tâi-oân)宜蘭縣 (Gî-lân-koān) (ê)地方法院; 屬於 (sio̍k-î)第三 (tē-saⁿ) (kip)普通 (phó͘-thong)法院