Genova Kiōng-hô-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
國旗
Genova參四周圍國家。

Genova共和國 (Kiōng-hô-kok) (Italia (): Repubblica di Genova; Liguria語: Repúbrica de Zêna) ()11世紀 (sè-kí) (kàu)1797 () ()Liguria (ê)一个 (chi̍t-ê)國家 (kok-ka),是彼當時 (hit-tong-sî)地中海 (Tē-tiong-hái)海岸 (hái-hōaⁿ)殖民 (si̍t-bîn)的國家之一 (chi-it)