Kiú-chiu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
九州

九州 (Kiú-chiu) (九州) ()中國 (Tiong-kok)古早 (kó͘-chá) () () (Siong) (Chiu)3 (ê)王朝 (ông-tiâu)時候 (sî-hāu) (ê)行政 (hêng-chèng)區域 (khu-he̍k)以後 (í-āu)是中國的代稱 (tāi-chheng) (Àn)禹貢 (Ú-kòng)講法 (kóng-hoat)禹王 (Ú-ông) (chiong)國家 (kok-ka) (hun) (chò)9个周: 冀州 (Kì-chiu) (冀州),兗州 (Ián-chiu) (兗州),青州 (Chheng-chiu) (青州),徐州 (Chhî-chiu) (徐州),揚州 (Iông-chiu) (揚州),荊州 (Keng-chiu) (荊州),豫州 (Ū-chiu) (豫州),梁州 (Liông-chiu) (梁州) (kap)雍州 (Iong-chiu) (雍州)。

(Che)九州可能 (khó-lêng)春秋 (Chhun-chhiu)時代 (sî-tāi)戰國 (Chiàn-kok)時代地理 (tē-lí)概念 (kài-liām) (Kàu)漢朝 (Hàn-tiâu)的時候,正式 (chèng-sek)規个 (kui-ê)國家的行政區域分做九州。