Pêng-goân-koān

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

平原縣 (Pêng-goân-koān) (平原縣) ()中國 (Tiong-kok)山東省 (Soaⁿ-tang-séng)德州市 (Tek-chiu-chhī) (ê) (chi̍t) (ê) (koān)