Pëtr Il'ič Čajkovskij

From Lohankhapedia
(Redirected from Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
Jump to navigation Jump to search
Pëtr Il’ič Čajkovskij

Pëtr Il’ič Čajkovskij (Пётр Ильич Чайковский; 1840 ()5 (goe̍h)7 (ji̍t) [kū-le̍k 4月25] - 1893年11月6日 [kū-le̍k 10月25]) ()露西亞 (Lō͘-se-a) (ê)浪漫派 (lōng-bān-phài)作曲家 (chok-khek-ka) (I)天鵝湖 (Thian-gô-ô͘) (Лебединое Озеро),胡桃鉗 (Hô͘-thô-khîⁿ) (Щелкунчик),1812年序曲 (Sū-khek) (Торжественная увертюра 1812-ого года) (téng)作品 (chok-phín)作者 (chok-chiá)