Lō͘-se-a

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
露西亞聯邦
Росси́йская Федера́ция
Flag of Russia.svg Coat of Arms of the Russian Federation.svg
國旗 文章
國歌: 露西亞聯邦國歌
tóng-àn:National Anthem of Russia (2000), instrumental, one verse.ogg
自然地理
(實際控制地區)
Lō͘-se-a 的所在
Lō͘-se-a 的所在。
首都 Moskva
面積
時區 UTC+2到UTC+12
人民生活
官方語言 露西亞語
政治文化
領導人


經濟實力
中央銀行 露西亞銀行
貨幣單位 露西亞rub
Gini係數 41.7({{{Gini年}}} 年)
GDP (名義上的) 2.01萬億 (2012 年)
平均GDP (名義上的) 14,037 (2012 年)
HDI 0.778 (2014 年)
國家資料
國家代號 RUS
網域名稱縮寫 .ru .рф
國際電話區號 +7

露西亞 (Lō͘-se-a) (露西亞露西亞語: РоссияRossíya; Lō͘-si-ia (Lō͘siia)), () (thang)叫做 (kiò-choè)俄羅斯 (Gô-lô-su) (俄羅斯 (Ngô͘-lô-su)俄羅斯),全名 (choân-miâ)露西亞聯邦 (Liân-pang) (露西亞語: Российская ФедерацияRossíyskaya Federátsiya), ()1 (ê) (choân)世界 (sè-kài)土地 (thó͘-tē)面積 (bīn-chek)上大 (siōng-toā) (ê)國家 (kok-ka)包含 (pau-hâm) (Tang)歐洲 (Au-chiu) (kap) (Pak)亞洲 (A-chiu)的1 (toā)部分 (pō͘-hūn)

地圖 (Tē-tô͘)[edit]

Rs-map.png

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Category:Russia