Iok-tàn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
約旦Hashemite王國
المملكة الأردنية الهاشمية
Flag of Jordan.svg Coat of arms of Jordan.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Iok-tàn 的所在
Iok-tàn 的所在。
首都 Amman
面積
  • 國土面積: 89,341 km² 排世界第112 名
人民生活
人口
  • 總人口: 9,531,712 人 2015 年 普查
  • 人口密度: 107 人/km2 2015 年 ,排世界第 100 名
政治文化
領導人

約旦 (Iok-tàn)王國 (Ông-kok) (約但王國,阿拉伯語 (A-la-pek-gí): المملكة الأردنّيّة الهاشميّة) ,西南亞 (Sai-lâm-a) (ê)國家 (kok-ka)海岸線 (hái-hoāⁿ-soàⁿ)真短 (chin-té) ()Aqaba (oan)

基本資料 (Ki-pún-chu-liāu)[edit]