Pakistan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Pakistan Islam共和國
اسلامی جمہوریہ پاكستان
Flag of Pakistan.svg State emblem of Pakistan.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Pakistan 的所在
Pakistan 的所在。
首都 Islamabad
面積
  • 國土面積: 881,913 km² 排世界第36 名
人民生活
人口
  • 總人口: 202,971,003 人 2015 年 普查,排世界第 6 名
  • 人口密度: 260.8 人/km2 2015 年 ,排世界第 55 名
政治文化
領導人

Pakistan伊斯蘭 (I-su-lân)共和國 (Kiōng-hô-kok) (Urdu (): اسلامی جمہوریت پاکستان羅馬字 (Lô-má-jī): islāmī jamhūriya i pākistān), ()南亞 (Lâm-A) (i) (ê) (tang) (pō͘)地區 (tē-khu) (kah)印度 (Ìn-tō͘)交界 (kau-kài) (lâm) (pêng) ()印度洋 (Ìn-tō͘-iûⁿ)西 (sai) (hām)Iran相連 (sio-liâm)西北 (sai-pak)爿是Afghanistan (iah) (óa)東北 (tang-pak) ()就是 (to̍h-sī)中國 (Tiong-kok)新疆 (Sin-kiong)。佇Urdu語當中 (tang-tiong), "Pakistan" 這个 (chit-ê)名詞 (bêng-sû)意思 (ì-sù)是 "神聖 (sîn-sèng)純潔 (sûn-kiat)土地 (thó͘-tē)" 或者 (he̍k-chiá) (kóng) "清真 (chheng-chin)國度 (kok-tō͘)"。往過 (Éng-kòe), Pakistan的首都 (siú-to͘) (siat)Karachi這買 (chit-mái)已經 (í-keng) (soá) (khì)Islamabad