Akrotiri kap Dhekelia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
柑仔式所在是聯合王國的領土。

Akrotiri (希臘語 (Hi-lia̍p-gí): Ακρωτήρι) (kap)Dhekelia (希臘語: Δεκέλεια) ()聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)踮佇 (tiàm-tī)居比路 (Ku-pí-lō͘)頂懸 (téng-koân) (ê)2 () ()予做 (hō͘-chò)UK主權 (Chú-koân)基地 (Ki-tē)地區 (Tē-khu) (英語 (Eng-gí): UK Sovereign Base Areas)。 Akrotiri () ()南爿 (lâm-pêng) (kīn)Lemesos (chhī)四周圍 (sì-chiu-ûi) (lóng)是居比路共和國 (Kiōng-hô-kok)領土 (léng-thó͘)。 Dhekelia佇東南爿 (tang-lâm-pêng),近Larnaca彼貼仔 (hit-tah-á) ()聯合國 (Liân-ha̍p-kok)隔離去 (keh-lî-khu)土耳其 (Thó͘-ní-kî) (lâng)控制 (khòng-chè)的領土。 (Chit)2 (ūi)所在 (só͘-chāi)除了 (tû-liáu)軍事 (kun-sū)基地以外 (í-gōa)原仔 (oân-ná) (ū) (chhân)一寡猶 (chi̍t-kóa-á)期駐用地 (ki-chū-iōng-tē)