Guernsey

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Guernsey大關所
Bailiwick of Guernsey

Bailliage de Guernesey

Bailliage dé Guernési
Guernsey大關所 的旗仔
旗仔
Guernsey大關所 的官方印仔
徽宗
頌歌: Sarnia Cherie
"親愛的Guernsey"
Europe-Guernsey.svg
主權國家 聯合王國
首府
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Saint Peter Port
官方語言 英語Guernsey Norman法語 (Guernésiais),法語
承認 的地方語言 Sark語 (Sercquiais),Alderney語 (Auregnais)
政府 議會制君主立憲
• Normandy公
Charles 3世
• 副總督
Richard Cripwell
• 大關
Richard McMahon
立法機構 議會
面積
• Lóng-chóng
78 km2 (30 sq mi)
• 水域 (%)
0
人口
• 2016 年估計
67,334 (地 206 名)
• 密度
844/km2 (2,185.9/sq mi) (地 14 名)
GDP (PPP) 2003 年 股價
• 攏總
$2.1 cha̍p-ek (地 176 名)
• 平均
£33,123 (地 10 名)
GDP (盟義) 2021 年 股價
• 攏總
$4,513,630,000
HDI (2008 年) 0.975
真高 ͘ tē 9 miâ
貨幣 英磅 (£) (GBP)
Manx pound (GGP)
時區 UTC (GMT)
 • 熱天 (DST)
UTC+1 (BST)
時間格式 dd/mm/yyyy
相用電源 230 V–50 Hz
開車方向
電話區號 +44
ISO 3166代號 GG
上等domain .gg

Guernsey代官所 (Tāi-koan-só͘) (--代官所,英語: Bailiwick of Guernsey法語: Bailliage de Guernesey) ()踮佇 (tiàm-tī)法國 (Hoat-kok)Normandie海岸 (hái-hōaⁿ)邊亞 (piⁿ--a) (ê)1 (ê)Britain (ông)伊來代 (i-lāi-tē) (crown dependency)。 Guernsey () (hām)附近 (hù-kīn)Jersey ()號做 (hō-chò)海盜 (Hái-tō)群島 (Kûn-tó)行政上 (Hêng-chèng-siōng)Guernsey這个 (chit-ê)bailiwick包括 (pau-koah)Alderney,Sark, Herm, Jethou, Brecqhou, Burhou, (kap)其他 (kî-thaⁿ)小島 (sió-tó)

Guernsey佮其他的任第 (ông-tē)仝款 (kāng-khoán)直屬 (ti̍t-sio̍k)Britain (Ông)所以 (só͘-í) ()聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)的1部分 (pō͘-hūn)總是 (Chóng--sī)聯合王國負責 (hū-chek)遮的 (chiah-ê)島的國皇 (kok-hông)

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]