Pak Ài-ní-lân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
北愛爾蘭
Northern Ireland
Tuaisceart Éireann
Norlin Airlann
聯合王國的構成國
北愛爾蘭 的旗仔
旗仔
北愛爾蘭 的官方印仔
徽章
Northern Ireland in the UK and Europe.svg
主權國家 聯合王國
法或 北愛爾蘭
首府
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Belfast
官方語言 英語
承認 的地方語言 愛爾蘭語Ulster蘇葛蘭語
政府 議會制君主立憲權限委讓
• 君主
Charles 3世
• 首相
空位
• 副首相
空位
立法機構 議會
聯合王國國會
• 北愛爾蘭大臣
Chris Heaton-Harris
18
面積
• Lóng-chóng
14,130 km2 (5,460 sq mi)
人口
• 2019 年估計
Neutral increase1,900,000
• 密度
133/km2 (344.5/sq mi)
GVA 2018 年 股價
• 攏總
£49 cha̍p-ek
• 平均
£26,000
HDI (2019 年) 0.899
真高
貨幣 英磅 (£) (GBP)
時區 UTC (GMT)
 • 熱天 (DST)
UTC+1 (BST)
時間格式 dd/mm/yyyy
yyyy-mm-dd (AD)
開車方向
電話區號 +44
ISO 3166代號 GB-NIR

(Pak)愛爾蘭 (Ài-ní-lân) (北愛爾蘭,英語 (Eng-gí): Northern Ireland愛爾蘭語 (Ài-ní-lân-gí): Tuaisceart Éireann) (ia̍h) (kiò)愛蘭 (Ài-lân) (北愛蘭), ()愛爾蘭北爿 (pak-pêng) (sio̍k)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok) (ê)彼部分 (hit-pō͘-hūn)