Lâm Georgia kap Lâm Sandwich Kûn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
南Georgia佮南Sandwich群島
South Georgia and the South Sandwich Islands
南Georgia佮南Sandwich群島 的旗仔
旗仔
南Georgia佮南Sandwich群島 的官方印仔
徽章
朱據
Leo terram propriam protegat
"讓西仔首予伊的土地"
頌歌: God Save the Keng
"上帝保佑國王"
South Georgia and the South Sandwich Islands in United Kingdom.svg
主權國家 聯合王國
首府
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Keng Edward Point
官方語言 英語
政府 君主立憲直接統治依賴地
• 國王
Charles 3世
• 總督
Alison Blake
面積
• Lóng-chóng
3,903 km2 (1,507 sq mi)
貨幣 Falkland群島pound (£) (FKP)
時區 UTC−02:00
時間格式 dd/mm/yyyy
開車方向
電話區號 +500
ISO 3166代號 GS
上等domain .gs

(Lâm)Georgia (kap)南Sandwich群島 (Kûn-tó) (英語: South Georgia and the South Sandwich Islands) ()聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok) ()美洲 (Bí-chiu) (ê) (chi̍t) (ê)依賴地 (i-lāi-tē)