Bolivia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
To民族的Bolivia國
  • Estado Plurinacional de Bolivia
  • Buliwya Mamallaqta
  • Wuliwya Suyu
Bolivia 旗仔
國旗
Bolivia 國徽
國徽
書句: La Unión es la Fuerza
"團結就是力量"
國歌: Himno Nacional de Bolivia
"Bolivia國歌"
BOL orthographic.svg
首都 Sucre (法定)
La Paz (行政,立法)
上大 siâⁿ-chhī Santa Cruz de拉Sierra
官方語言 西班牙語Quechua語Aymara語Guarani語佮其他33種原住民族語言
政府 單一制總統制共和國
• 總統
Luis Arce
• 副總統
David Choquehuanca
立法機構 To民族立法議會
• 上院
元老院
• 下院
代議院
面積
• Lóng-chóng
1,098,581 km2 (424,164 sq mi) (地 27 名)
• 水域 (%)
1.29
人口
• 2019 年估計
11,428,245 (地 83 名)
• 密度
10.4/km2 (26.9/sq mi) (地 224 名)
GDP (PPP) 2019 年 股價
• 攏總
$89.018 cha̍p-ek (地 88 名)
• 平均
$7,790 (地 123 名)
GDP (盟義) 2019 年 股價
• 攏總
$40.687 cha̍p-ek (地 90 名)
• 平均
$3,823 (地 117 名)
Gini (2019 年) Positive decrease 41.6
HDI (2019 年) Increase 0.718
 ͘ 地 107 名
貨幣 Bolivia boliviano (BOB)
時區 UTC-4 (BOT)
時間格式 dd/mm/yyyy
開車方向
電話區號 +591
ISO 3166代號 BO
上等domain .bo

To民族 (Bîn-cho̍k) (ê)Bolivia (Kok) () (Lâm)美洲 (Bí-chiu) (Tang) (kap) (pak) (ū)巴西 (Pa-se),南有ParaguayArgentina西 (sai)ChilePerú ()海岸 (hái-hōaⁿ)

經濟 (Keng-chè)[edit]

Bolivia ()南美洲 (siōng) (sàn)國家 (kok-ka)國內 (Kok-lāi)好額 (hó-gia̍h)地區 (tē-khu)東爿 (tang-pêng)的Santa Cruz,彼搭 (hit-tah)原仔 (oân-ná)白人 (pe̍h-lâng)後代 (hiō-tāi)政治 (chèng-tī)中心 (tiong-sim)

Bolivia的天然氣 (thian-jiân-khì)資源 (chu-goân)Latin美洲 ()2大的 (toā--ê) ( (pâi) (toà)Venezuela後壁 (āu-piah))。產業 (Sán-gia̍p)中心佇Santa Cruz。

人口 (Jîn-kháu)[edit]

Bolivia是Latin美洲少數 (chió-sò͘)原住民 (goân-chū-bîn) ()其他 (kî-thaⁿ)族群 (cho̍k-kûn) (khah) (chē)的國家 (另外 (lēng-goā)2國是GuatemalaPerú)。族群比例 (pí-lē)約車輛 (iok-ki-liōng)是30% Quechua, 25% Aymara, 30% Mestizo (白人 (lām)原住民), 15% 歐洲 (Au-chiu)血統 (hiat-thóng)又閣 (Iū-koh)有少數的其他原住民 -- Chiquitano (180,000) 佮Guaraní (125,000) -- 佮移民 (î-bîn)

行政 (Hêng-chèng)[edit]

行政單位

Bolivia (pun)9 (ê)芬區 (hun-khu) (departamentos):

下跤 (Ē-kha)閣再 (koh-chài) (chò) (séng) (provincias), (kūn) (cantones),佮 (tìn) (municipalidades)。

參照 (Chham-chiàu)[edit]