Falkland Kûn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Falkland群島
Falkland Islands
Falkland群島 的旗仔
旗仔
Falkland群島 的官方印仔
徽章
朱據
Desire the Right
"向望權利"
頌歌: Song of the Falklands
"Falklands的歌"
Location map of the Falklands – Alternative version 4.svg
主權國家 聯合王國
首府
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Stanley
官方語言 英語
政府 議會制君主立憲權限委讓
• 國王
Charles 3世
• 總督
Alison Blake
• 行政長官
Andy Keeling
立法機構 立法議會
面積
• Lóng-chóng
12,200 km2 (4,700 sq mi)
• 水域 (%)
0
人口
• 2016 年 普查
3,398
• 密度
0.28/km2 (0.7/sq mi)
GDP (PPP) 2013 年 股價
• 攏總
$228.5百萬
• 平均
$96,962 (地 4 名)
Gini (2015 年) Negative increase 36.0
HDI (2010 年) 0.874
真高 ͘ tē 20 miâ
貨幣 Falkland群島pound (£) (FKP)
時區 UTC-03:00 (FKST)
時間格式 dd/mm/yyyy
開車方向
電話區號 +500
ISO 3166代號 FK
上等domain .fk

Falkland群島 (Kûn-tó) (英語: Falkland Islands) ()聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok) () (lâm)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ) (ê)1 (ê)海外 (hái-gōa)領土 (niá-thó͘) (kīn)美洲 (Bí-chiu)大陸 (tāi-lio̍k)尾溜 (bóe-liu)Argentina久長 (kú-tn̂g)以來 (í-lâi)認為 (jīn-ûi) (in)的領土, (kiò) (i)號做 (hō-chò)Malvinas群島 (西班牙語: Islas Malvinas)。1982 ()2 (kok) (ūi) (che)交戰 (kau-chiàn) (Falkland戰爭 (Chiàn-cheng)), Argentina戰敗 (chiàn-pāi)

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]