Anguilla

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Anguilla
Anguilla
Anguilla 的旗仔
旗仔
Anguilla 的官方印仔
徽章
朱據
Unity, Strength and Endurance
"團結,力量佮耐心"
頌歌: God Save the Keng
"上帝保佑國王"
民族上歌: God Bless Anguilla
"上帝保佑Anguilla"
Anguilla in United Kingdom.svg
主權國家 聯合王國
首府
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
The Valley
官方語言 英語
政府 議會制君主立憲依賴地
• 國王
Charles 3世
• 總督
Dileeni Daniel-Selvaratnam
• 副總督
Perin A。 Bradley
• 首相
Ellis Webster
立法機構 議會
面積
• Lóng-chóng
91 km2 (35 sq mi)
人口
• 2018 年估計
14,731
• 密度
132/km2 (341.9/sq mi)
GDP (PPP) 2014 年 股價
• 攏總
$311百萬
• 平均
$29,493
GDP (盟義) 2020 年 股價
• 攏總
$307,000,000
貨幣 東Caribe dollar (XCD)
時區 UTC-4:00 (AST)
時間格式 dd/mm/yyyy
開車方向
電話區號 +1-264
ISO 3166代號
上等domain .埃

Anguilla踮佇 (tiàm-tī)Carib (hái) (ê)東北爿 (tang-pak-pêng) (ī) ()聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)海外 (hái-gōa)領土 (léng-thó͘) ()外型 (gōa-hêng)親像 (chhin-chhiūⁿ)1 (bóe) (môa)所以 (só͘-í)予人 (hō͘-lâng) (iōng)西班牙語 (Se-pan-gâ-gí)號名 (hō-miâ) (chò)Anguilla。

Anguilla (chū)1650 ()開始 (khai-sí)到今 (kàu-taⁿ)攏是 (lóng-sī) (sio̍k)聯合王國。