Costa Rica

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Costa Rica共和國
República de Costa Rica
Flag of Costa Rica (state).svg Coat of arms of Costa Rica.svg
國旗 文章
國歌: "Noble patria,株hermosa bandera" (西班牙語)
"Noble motherland, your beautiful flag"
tóng-àn:Costa Rica National Anthem.ogg
自然地理
(實際控制地區)
Costa Rica 的所在
Costa Rica 的所在。
首都 山José
上大城市 capital
面積
  • 國土面積: 51100 km² 排世界第128th 名
時區 UTC−6
人民生活
官方語言 Spanish
人口
,排世界第 123rd 名
  • 總人口: 4,586,353[1] 2011 年 普查
  • 人口密度: 84[1] 人/km2 2011 年 ,排世界第 107th 名
族群
  • 83.6% White or Mestizo
  • 6.7% Mulatto
  • 2.4% Amerindian
  • 1.1% Black
  • 6.2% Others
人民號名
政治文化
政治制度 Unitary presidential constitutional republic
領導人
經濟實力
貨幣單位 Costa Rican colón (CRC)
Gini係數 40.7(2009 年)
GDP (PPP) $74.324 billion[2] (2015 年)
GDP (名義上的) $52.800 billion[2] (2015 年)
平均GDP (PPP) $15,365[2] (2015 年)
平均GDP (名義上的) $10,916[2] (2015 年)
HDI 0.766 (2014 年)
網域名稱縮寫 .cr
.co.cr
國際電話區號 +506

Costa Rica ("Ko-su-tah Lí-kah"),正式 (chèng-sek) ()Costa Rica共和國 (Kiōng-hô-kok) (西班牙語 (Se-pan-gâ-gí): República de Costa Rica), () (Tiong)美洲 (Bí-chiu) ()太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (kap)Carib (hái) (ê)國家 (kok-ka) (I)北方 (pak-hong)Nicaragua東南爿 (tang-lâm-pêng)Panama

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

(Sian)Columbus時代 (sî-tāi) (pre-Columbian era) 的Costa Rica是歷史家 (le̍k-sú-ka) (só͘) (kóng)中間 (Tiong-kan)地區 (Tē-khu) (Intermediate Area), (tiō)MesoamericaAndes文化 (bûn-hòa) (lóng) (ū)影響 (éng-hióng)所在 (só͘-chāi)

()西班牙語,la costa rica是 "覆喻 (hù-jū)海墘 (hái-kîⁿ)" 的意思 (ì-sù) (Chiàu) (chi̍t) (kóa)講法 (kóng-hoat)這个 (chit-ê) (miâ)代先 (tāi-seng)Christopher Columbus講的 (kóng--ê) (in)佇1502 ()行船 (kiâⁿ-chûn) (kòe)Costa Rica (tang)海岸 (hái-hōaⁿ) (khòaⁿ) (tio̍h)在地 (chāi-tē) (lâng) (kòa)金仔 (kim-á)Gil González Dávila ()可能 (khó-lêng)是這个名的源頭 (goân-thâu),伊是1522年佇西海岸 (se-hái-hōaⁿ)上錄 (chiūⁿ-lio̍k)拄著 (tú-tio̍h)在題人 (chāi-tê-lâng) (tùi) (hia) (tit)著金仔。

西班牙 (Se-pan-gâ)時代大部分 (tōa-pō͘-hūn)時間 (sî-kan)Costa Rica是Guatemala (Chóng)咖啡單國 (Ka-pi-tan-kok) (西 (se)Capitanía General de Guatemala) 的 (siōng)南爿 (lâm-pêng)省分 (séng-hūn) (sǹg) (Sin)西班牙部分 (pō͘-hūn)彼當陣 (Hit-tang-chūn)的Costa Rica特別 (te̍k-pia̍t)散食 (sàn-chia̍h)原因 (goân-in) (chi) (it) (siū)西班牙法律 (hoat-lu̍t)禁止 (kìm-chí)附近 (hū-kīn)Panama (chò)貿易 (bō͘-e̍k)

1821年,西班牙佇墨西哥 (Be̍k-se-ko)獨立 (To̍k-li̍p)戰爭 (Chiàn-cheng)當中 (tang-tiong)失勢 (sit-sè), Guatemala的政權 (chèng-khoân)宣佈 (soan-pò͘)中美洲的獨立。這个日子 (ji̍t-chí)嘛是Costa Rica的獨立 (Ji̍t)。 1838年, (hit) (chūn)中美洲聯邦 (Liân-pang)共和國已經 (í-keng)空確 (khang-khak) (chin) () (ah), Costa Rica (chiah)正式宣佈伊的 (i-ê)主權 (chú-khoân)

地理 (Tē-lí)[edit]

Cs-map-EN.png

人口 (Jîn-kháu)[edit]

政治 (Chèng-tī)[edit]

言語 (Giân-gí)[edit]

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  1. 1.0 1.1 El Financiero (2013-03-20). "Costa Rica tiene 4,6 millones de habitantes, según corrección del Censo 2011" (ēng Se-pan-gâ-gí). El Financiero, Costa Rica. 2013-05-23 khòaⁿ--ê. 
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "Costa Rica". International Monetary Fund. 2015-09-05 khòaⁿ--ê.