Saint-Pierre kap Miquelon

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Saint-Pierre佮Miquelon
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Pierre佮Miquelon 的旗仔
旗仔
Saint-Pierre佮Miquelon 的官方印仔
徽章
朱據
A Mare Labor
"自海,勞動"
Saint Pierre and Miquelon in France.svg
主權國家 法國
首府
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Saint-Pierre
官方語言 法語
政府 權限委讓議會制依賴地
• 法國總統
Emmanuel Macron
• 縣長
Thierry Devimeux
• 議會議長
Bernard Briand
立法機構 第或議會
法國各會
• 元老院
1
• 國民議會
1
面積
• Lóng-chóng
242 km2 (93 sq mi)
人口
• 2017 年估計
5,997
• 密度
25/km2 (64.7/sq mi)
GDP (PPP) 2004 年 股價
• 攏總
€161.1百萬
• 平均
€26,073
貨幣 Euro (€) (EUR)
時區 UTC−03:00
 • 熱天 (DST)
UTC−02:00
開車方向
電話區號 +508
ISO 3166代號 PM
上等domain .pm

Saint-Pierre (kap)Miquelon (法語: Saint-Pierre-et-Miquelon) ()法國 (Hoat-kok) (ê)1 (ê)海外 (hái-gōa)集體 (chi̍p-thé) (collectivité d'outre-mer)。 (Chit) (cho͘)島嶼 (tó-sū) ()Canada東岸 (tang-hoāⁿ)Newfoundland彼貼仔 (hit-tah-á)

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Saint Pierre and Miquelon