Grenada

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Grenada
Grenada
Grenada 旗仔
國旗
Grenada 國徽
國徽
書句: Ever Conscious of God We Aspire, Build and Advance as One People
"咱永遠向網上帝的意識,親像一个人彼款建設佮向前"
國歌: Hail Grenada
"Grenada萬歲"
Grenada in its region.svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
St。 George's
官方語言 英語
承認的地方語言 Grenada Creole英語Grenada Creole法語
政府 單一制議會制君主立憲
• 國王
Charles 3世
• 總督
Cécile La Grenade
• 總理
Keith Mitchell
立法機構 國會
• 上院
元老院
• 下院
代議院
面積
• Lóng-chóng
348.5 km2 (134.6 sq mi) (地 184 名)
• 水域 (%)
1.6
人口
• 2018 年估計
111,454 (地 194 名)
• 密度
318.58/km2 (825.1/sq mi) (地 45 名)
GDP (PPP) 2019 年 股價
• 攏總
$1.801 cha̍p-ek
• 平均
$16,604
GDP (盟義) 2019 年 股價
• 攏總
$1.249 cha̍p-ek
• 平均
$11,518
HDI (2019 年) Increase 0.779
 ͘ 地 74 名
貨幣 東Caribe dollar (XCD)
時區 UTC-4 (AST)
開車方向
電話區號 +1-473
ISO 3166代號 GD
上等domain .gd

Grenada ()踮佇 (tiàm-tī) ()Carib (hái)東南爿 (tang-lâm-pêng) (ê)海島 (hái-tó)國家 (kok-ka)。 Grenada嘛是 (mā-sī)西半球 (Sai-pòan-kiû) ()2 ()的國家。 (I)北爿 (pak-pêng)Saint Vincent (kap)Grenadines南爿 (lâm-pêng)Trinidad佮Tobago

Grenada佇1974 () (tùi)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)獨立 (to̍k-li̍p)出來 (chhut--lâi)現主序 (hiān-chú-sī)抑是 (ia̍h-sī)Commonwealth of Nations會員國 (hōe-gôan-kok)