Saint Vincent kap Grenadines

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Saint Vincent佮Grenadines
Saint Vincent and the Grenadines
Saint Vincent佮Grenadines 旗仔
國旗
Saint Vincent佮Grenadines 國徽
國徽
書句: Pax et Justitia
"和平佮正義"
國歌: Saint Vincent, Land so Beautiful
"Saint Vincent,土地真水"
VCT orthographic.svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Kingstown
官方語言 英語
白話 Vincent Creole語
政府 單一制議會制君主立憲
• 國王
Charles 3世
• 總督
Susan Dougan
• 總理
Ralph Gonsalves
立法機構 議會
面積
• Lóng-chóng
389 km2 (150 sq mi) (地 184 名)
人口
• 2018 年估計
110,211 (地 179 名)
• 2021 年 普查
100,455
• 密度
307/km2 (795.1/sq mi) (地 39 名)
GDP (PPP) 2019 年 股價
• 攏總
$1.373 cha̍p-ek
• 平均
$12,431
GDP (盟義) 2019 年 股價
• 攏總
$864百萬
• 平均
$7,827
HDI (2019 年) Increase 0.738
 ͘ 地 97 名
貨幣 東Caribe dollar (XCD)
時區 UTC-4 (AST)
開車方向
電話區號 +1 784
ISO 3166代號 VC
上等domain .vc

Saint Vincent (kap)Grenadines ()踮佇 (tiàm-tī)Carib (hái)東爿 (tang-pêng)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)邵交界 (siō-kau-kài) (ê)海島 (hái-tó)國家 (kok-ka) (I)北爿 (pak-pêng)Saint Lucia,東爿是Barbados西南爿 (sai-lâm-pêng)Grenada。國家主要 (chú-iàu)是Saint Vincent ()佮Grenadines群島 (kûn-tó)組合 (cho͘-ha̍p)起來 (khí--lâi)所以 (só͘-í)國名 (kok-miâ)號做 (hō-chò)Saint Vincent佮Grenadines。

Saint Vincent佮Grenadines ()1979 () (tùi)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)獨立 (to̍k-li̍p)出來 (chhut--lâi)現主序 (hiān-chú-sī)抑是 (ia̍h-sī)Commonwealth of Nations會員國 (hōe-gôan-kok)