Saint Lucia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Saint Lucia
Saint Lucia
Saint Lucia 旗仔
國旗
Saint Lucia 國徽
國徽
書句: The Land, The People, The Light
"土地,人民,光明"
國歌: Sons and Daughters of Saint Lucia
"Saint Lucia的子女"
Saint Lucia on the globe (Americas centered).svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Castries
官方語言 英語
白話 Saint Lucia Creole語
政府 單一制議會制君主立憲
• 國王
Charles 3世
• 總督
Errol Charles (事理)
• 總理
Philip J。 Pierre
立法機構 國民議會
• 上院
元老院
• 下院
代議院
面積
• Lóng-chóng
617 km2 (238 sq mi) (地 177 名)
• 水域 (%)
1.6
人口
• 2021 年估計
Neutral increase184,401 (地 177 名)
• 2010 年 普查
165,595
• 密度
299.4/km2 (775.4/sq mi) (地 29 名)
GDP (PPP) 2020 年 股價
• 攏總
Decrease$2.480 cha̍p-ek
• 平均
Decrease$13,708
GDP (盟義) 2020 年 股價
• 攏總
Decrease$1.77 cha̍p-ek
• 平均
Decrease$9,780
Gini (2016 年) 51.2
HDI (2019 年) Increase 0.759
 ͘ 地 86 名
貨幣 東Caribe dollar (XCD)
時區 UTC-4 (AST)
開車方向
電話區號 +1 758
ISO 3166代號 LC
上等domain .lc

Saint Lucia ()踮佇 (tiàm-tī)Carib (hái)東爿 (tang-pêng) (kap)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)邵交界 (siō-kau-kài) (ê)海島 (hái-tó)國家 (kok-ka) (I)北爿 (pak-pêng)Martinique南爿 (lâm-pêng)Saint Vincent佮Grenadines

Saint Lucia ()1979 () (tùi)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)獨立 (to̍k-li̍p)出來 (chhut--lâi)現主序 (hiān-chú-sī)抑是 (ia̍h-sī)英聯邦 (Eng-liân-pang)會員國 (hōe-gôan-kok)