Curaçao

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Curaçao
Curaçao
Kòrsou
Curaçao 的旗仔
國旗
Curaçao 的官方印仔
國徽
頌歌: Himno di Kòrsou
"Curaçao的歌"
Curacao in its region.svg
主權國家 荷蘭王國
首府
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Willemstad
官方語言 荷蘭語Papiamentu英語
政府 代議民主議會制君主立憲
• 國王
Willem-Alexander
• 總督
Lucille George-Wout
• 議會議長
Charetti America-Francisca
• 首相
Gilmar Pisas
立法機構 議會
面積
• Lóng-chóng
444 km2 (171 sq mi)
人口
• 2021 年估計
155,000 (地 190 名)
• 密度
349.13/km2 (904.2/sq mi)
GDP (PPP) 2021 年 股價
• 攏總
$5.5 cha̍p-ek (地 184 名)
• 平均
$35,484 (地 45 名)
GDP (盟義) 2021 年 股價
• 攏總
$3.5 cha̍p-ek (地 149 名)
• 平均
$22,581 (地 40 名)
HDI (2012 年) 0.811
真高
貨幣 荷蘭領Antilles gulden ()
時區 UTC-4:00 (AST)
相用電源 127 V–50 Hz
開車方向
電話區號 +5999
ISO 3166代號 CW
上等domain .cw

Curaçao ()Caribe (Hái) (óa) (lâm) (ê)島嶼 (tó-sū)國家 (kok-ka) (in)早前 (chá-chêng)荷蘭 (Hô-lân) (léng)Antilles (chi̍t)部分 (pō͘-hūn)後來 (āu-lâi) ()2010 ()10 (goe̍h)10 (ji̍t)分裂 (hun-lia̍t)產生 (sán-seng) (liáu)Curaçao (kap)Sint Maarten 2 (ê)構成 (kò͘-sêng)國家 (constituent country)。