Hô-lân léng Antilles

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
LocationNetherlandsAntilles.png

荷蘭 (Hô-lân) (léng)Antilles (荷蘭語 (Hô-lân-gí): Nederlandse Antillen; kū-miâ: Hô-lân léng Se Ìn-tō͘), () (Sió)Antilles (ê)部分 (pō͘-hūn)包括 (pau-koah)2 (cho͘) (tiàm) ()Caribe (hái)群島 (kûn-tó)

荷蘭領Antilles本底 (pún-té)荷蘭王國 (Ông-kok)下跤 (ē-kha)自主國 (chū-chú-kok)。 2010 ()10 (goe̍h)10 (ji̍t)分裂 (hun-lia̍t)其中 (kî-tiong)Curaçao (kap)Sint Maarten (pìⁿ) (chò)王國下跤的國家 (kok-ka)其他 (kî-thaⁿ)島嶼 (tó-sū)特殊區 (te̍k-sû-khu)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Netherlands Antilles-CIA WFB Map.png