Siú-siòng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

() (ū)內閣 (lōe-koh) (cabinet) (ê)政府 (chèng-hú)𤆬頭 (chhoā-thâu)部長 (pō͘-tiúⁿ)叫做 (kiò-chò)總理 (chóng-lí); 若是 (nā-sī)國家 (kok-ka)頭人 (thâu-lâng) () (ông) (憲法 (hiàn-hoat)王國 (ông-kok); 毋是 (m̄-sī)共和國 (kiōng-hô-kok)), () ()總理 (kiò)首相 (siú-siòng)

國國 (Kok-kok)講法 (kóng-hoat)[edit]

台灣 (Tâi-ôan)中華 (Tiong-hôa)民國 (Bîn-kok)行政 (Hêng-chèng)ĪNN (tiúⁿ) (行政院長) 嘛 (sǹg)是總理。

中國 (Tiong-kok) (中華人民 (Jîn-bîn)共和國),憲法規定 (kui-tēng) ( ()3 (chiuⁿ)第3 (chiat),第86 (tiâu)) 有國務院 (Kok-bū-īⁿ)總理 (国务院总理)。

日本 (Ji̍t-pún),首相的正式 (chèng-sek)名稱 (bêng-chheng)內閣總理大臣 (Tāi-sîn) (内閣総理大臣),簡政 (kán-cheng)總理大臣抑是 (ia̍h-sī)總理