Ông

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
區別 (Khu-pia̍t): (Ông) ()一个 (chi̍t-ê)漢字 (hàn-jī) (sèⁿ).

()毋是 (m̄-sī)共和國 (kiōng-hô-kok) (ê)國家 (kok-ka)國王 (kok-ông) (英語 (Eng-gí): monarch; 查某 (cha-bó͘): queen; 查埔 (cha-po͘): (king)) 是國家的頭人 (thâu-lâng)

古早 (kó͘-chá)時代 (sî-tāi)諸侯 (chu-hô͘) (漢字: 諸侯) 佔地 (chiàm-tē)建立 (kiàn-li̍p)國家; 國家的頭人號做 (hō-chòe) "王"。

現代 (Hiān-tāi)有的 (ū-ê)君主制 (kun-chú-chè) (漢字: 君主制) 國家的元首 (gôan-siú) ()號做 "王"。

(Khoàⁿ)[edit]