Ji̍t-pún

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
日本國
日本国
Flag of Japan.svg Imperial Seal of Japan.svg
國旗 文章
國歌: Kimigayo
tóng-àn:Kimi ga Yo instrumental.ogg
自然地理
(實際控制地區)
Ji̍t-pún 的所在
Ji̍t-pún 的所在。
首都 東京
面積
  • 國土面積: 377,944 km² 排世界第62 名
時區 UTC+9
通用語言 日本語
人口
政治文化
領導人
經濟實力
中央銀行 日本銀行
貨幣單位 Yen (¥) (JPY)
Gini係數 37.6(2008 年)
GDP (名義上的) 4.613萬億 (2014 年)
平均GDP (名義上的) 36,332 (2014 年)
HDI 0.914 (2013 年)
國家資料
國家代號 JPN
網域名稱縮寫 .jp
國際電話區號 +81

日本 (Ji̍t-pún) (日本語 (Ji̍t-pún-gí): Nippona̍h-sīNihon; 漢字 (hàn-jī): 日本), (tiàm) () (Tang)亞州 (A-chiu) (ê)海島 (hái-tó)國家 (kok-ka),佇朝鮮 (Tiâu-sián)半島 (Poàn-tó) (kap)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)中間 (tiong-kan)

日本的人口 (jîn-kháu)密度 (bi̍t-tō͘) ()所有 (só͘-ū)已開發 (í-khai-hoat)國家當中 (tang-tiong) ()1 (koân)的。

地理 (Tē-lí)生態 (seng-thài)[edit]

日本踮佇 (tiàm-tī)太平洋火圈 (Hóe-khoan)火山 (hóe-soaⁿ)地帶 (tē-tài)輕度 (khin-tō͘)地動 (tē-tāng)捷捷 (chia̍p-chia̍p) (ū)三不五時 (sam-put-gō͘-sî) (chhek) (koh) (khah)厲害 (lī-hāi) (Tōa)地動 (ta̍k)世紀 (sè-kí)發生 (hoat-seng)鬼若擺 (kúi-nā-pái)海漲 (hái-tiòng)常在 (chhiâng-chāi) (tòe)後壁 (āu-piah)造成 (chō-sêng)災難 (chai-lān)近來 (Kīn-lâi)發生的地動有2004 ()Chyuetu地動佮2005年的大Hansin地動溫泉 (Un-chôaⁿ)滿滿是 (móa-móa-sī)濟濟 (chē-chē)開發 (khai-hoat) (chò)渡假中心 (tō͘-ká-tiong-sim)

日本群島 (kûn-tó)氣候 (khì-hāu)溫和 (un-hô); 南方 (lâm-hong) (sio)lo̍h,屬於 (sio̍k-î)亞熱帶 (a-jia̍t-tài)北方 (pak-hong) (Hokkaidô) 清涼 (chheng-liâng),屬於溫帶 (un-tài)

日本的陸地 (lio̍k-tē)主要 (chú-iàu)包括 (pau-koah)4大 ()佮1 (cho͘)群島: Hokkaidô (北海道),Honshû (本州),Sikoku (四国),Kyûshû (九州),佮Ryûkyû群島 (琉球)。 73% 是山地 (soaⁿ-tē)逐个 (ta̍k-ê)大佗 (to)有1 (liâu)山脈 (soaⁿ-me̍h)Huzi (soaⁿ) (siāng)權 (3,776m)。 80% (ê) ()森林 (sim-lîm)大部份 (Tōa-pō͘-hūn)毋是 (m̄-sī)原史林 (goân-sú-nâ),是佇過去 (kòe-khì)300東 (sin) (chèng)樹欉 (chhiū-châng)Tokugawa幕府 (Bō͘-hú)政策 (chèng-chhek)鼓勵 (kó͘-lē)保育 (pó-io̍k)森林。

人口[edit]

日本大部分 (tōa-pō͘-hūn)是山地,干焦 (kan-taⁿ)20% 左右 (chó-iū)平地 (pêⁿ-tē)。山地人口密度 ()城市 (siâⁿ-chhī)農地 (lông-tē) (lóng)佇平地, (hia)人口密度非常 (hui-siông)權。

經濟 (Keng-chè)[edit]

佇Tokugawa時呆 (sî-tai)開始 (khai-sí)大量 (tōa-liōng)開發 (hái)資源 (chu-goân)

歷史 (Le̍k-sú)事件 (sū-kiāⁿ)[edit]

  • 1467年: 內戰 (lōe-chiàn)
  • 1603-1867: Tokugawa幕府

社會 (Siā-hōe)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

政治 (Chèng-tī)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

行政 (Hêng-chèng)單位 (tan-ūi)[edit]

Japan prefectures.png

日本頂層 (téng-chân)的行政單位按照 (àn-chiàu)傳統 (thoân-thóng) (pun)都道府縣 (to͘-tō-hú-koān)4 (lūi)也就是 (iā-chiū-sī)有1个 (to͘) (東京 (Tang-kiaⁿ)), 1个 () (Hokkaidô), 2个 () (京都 (Kiaⁿ-to͘)大阪 (Tāi-pán)), (kah)43个 (koān)另外 (Lēng-gōa)又閣 (iū-koh)分做幾若的 (kúi-nā-ê)地區 (tē-khu)

Hokkaidô[edit]

Honshû[edit]

Sikoku[edit]

Kyûshû[edit]

Ryûkyû群島[edit]